W 2023 roku znaczenie nabrało kilka trendów, które miały największy wpływ na całą branżę, w tym rosnące znaczenie sztucznej inteligencji w medycynie, wirtualna rzeczywistość w opiece zdrowotnej i wyroby medyczne przeznaczone do diagnostyki typu „wearables”. Trendy te zmieniają sposób świadczenia opieki zdrowotnej i tworzą nowe możliwości biznesowe dla firm z branży MedTech.

Nie bez znaczenia są również aspekty regulacyjne, które ze względu na duże zmiany od 2020 roku wpływają na poziom trudności i czas certyfikacji nowych technologii medycznych. W 2023 roku dokonano zmiany terminów przejściowych rozporządzeń MDR i IVDR, co pozwoli zyskać więcej czasu na wdrożenie skomplikowanych przepisów. Jako firma doradcza MDR Regulator zauważamy większą świadomość producentów implementacji nowych przepisów i pomimo dłuższych okresów przejściowych wzmożone zainteresowanie usługami dostosowania się do nowych wymagań oraz przeprowadzenia dodatkowych badań przedklinicznych i klinicznych.

Sztuczna inteligencja w medycynie

Sztuczna inteligencja i technologie uczenia maszynowego stały się kluczowymi elementami w planach firm MedTech na rzecz poprawy diagnostyki, leczenia i monitorowania urządzeń medycznych. Wiele firm zajmujących się technologiami medycznymi dostrzega zalety sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej i istnieje wiele dowodów potwierdzających jej skuteczność.

Analiza przeprowadzona przez MedTech Europe wykazała, że procedury medyczne wspomagane sztuczną inteligencją, mogą znacząco zwiększyć powodzenie operacji. Oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję są już wykorzystywane do poprawy wyników pacjentów i ogólnej wydajności. W 2023 roku wiele firm z branży MedTech podjęło się wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji do tworzenia spersonalizowanych planów leczenia poprzez analizę stylu życia pacjenta, jego historii medycznej i uwarunkowań genetycznych.

Wykorzystując możliwości sztucznej inteligencji, firmy MedTech mogą oczekiwać lepszej dokładności diagnostycznej, a nawet niższych kosztów operacyjnych dzięki mniejszej liczbie błędów i większej automatyzacji.

Telemedycyna

Telemedycyna stała się w ostatnich latach coraz bardziej popularna wśród konsumentów, głównie ze względu na zmiany zachowań wywołane pandemią SARS-COV-2.

Dla wielu osób korzystanie z wiadomości, połączeń wideo i rozmów telefonicznych w celu uzyskania dostępu do usług opieki zdrowotnej stało się normalną częścią życia. W 2023 roku firmy MedTech w dalszym stopniu dostosowywały swoje produkty do integracji usług telemedycznych, które zapewniają klientom zdalne konsultacje, monitorowanie wyników i e-recepty.

Wirtualna rzeczywistość w opiece zdrowotnej i urządzenia typu „wearables”

W 2023 roku firmy pracowały nad złożonymi koncepcjami medycznymi np. szkolenia chirurgiczne dla studentów medycyny, zabiegi w rzeczywistości wirtualnej w opiece nad zdrowiem psychicznym, w szczególności w terapii poznawczo-behawioralną, jak również nad urządzeniami medycznymi typu „wearables”, które śledzą kluczowe parametry zdrowotne.

Branża technologii z wykorzystaniem urządzeń biometrycznych ciągle się rozwija i tworzy nowe spersonalizowane rozwiązania dla pacjentów. Firmy wymyślają coraz to nowsze urządzenia do zdalnego monitorowanie parametrów życiowych pacjenta. Produkty te muszą również sprostać wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem, aby zapewnić, że ich produkty i dane pacjentów są chronione przed zagrożeniami cyfrowymi.

Innowacyjne biomateriały

W 2023 roku umocniły się trendy tworzenia coraz to nowszych materiałów, które uzupełniają lub zastępują tkanki, a jednocześnie są biozgodne z organizmem, czyli cechuje ich brak toksyczności oraz oddziaływania na system immunologiczny. Potencjalne zastosowania biomateriałów w branży są niezwykle szerokie.

Mogą służyć jako nowoczesne materiały opatrunkowe jak również jako implanty w inżynierii tkankowej oraz medycynie regeneracyjnej (np. rusztowania, sztuczne ścięgna, cementy kostne, zastawki serca).

Regulacje prawne MDR i IVDR

W 2023 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu terminów przejściowych na wdrożenie wymagań rozporządzeń MDR i IVDR dot. wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Dzięki temu producenci z branży MedTech mają więcej czasu na przygotowanie się do nowych wymagań, jak również mogą sprzedawać produkty zgodne z uprzednio obowiązującymi Dyrektywami do końca terminu ważności, co zapewni stały dostęp do technologii dla pacjentów.

W 2023 roku branża otrzymała od regulatorów wiele nowych wytycznych grupy MDCG, które pozwalają odpowiednio interpretować przepisy i przyczynić się do skrócenia drogi do certyfikacji nowych wyrobów medycznych. Z naszej perspektywy widzimy zwiększone zapotrzebowanie na takie usługi dla firm z branży MedTech.

Podsumowanie

Branża MedTech doświadcza znaczących transformacji napędzanych przez szereg innowacji Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej zmienia sposób, w jaki diagnozujemy, leczymy i monitorujemy pacjentów. Ta technologia ma na celu poprawić wyniki w zakresie opieki zdrowotnej, stawiając dokładniejsze diagnozy i umożliwiając bardziej spersonalizowane leczenie.

Regulacje prawne dążą do zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności takich technologii medycznych. W kolejnych latach należy się spodziewać jeszcze bardziej zwiększonego wpływu branży MedTech w globalnym udziale w rynku oraz coraz to nowszych innowacji w zakresie polepszenia opieki zdrowotnej.