Polska zajęła 23 miejsce w rankingu DESI 2017 (Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego – Digital Economy and Society Index). W stosunku do 2016 roku jesteśmy o jedną pozycję wyżej, dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby osób regularnie korzystających z Internetu. 

Już blisko 70 proc. Polaków regularnie korzysta z sieci. (65 proc. w 2016). Zrobiliśmy też postępy w zakresie kapitału ludzkiego, korzystania z internetu, jak również w zakresie łączności. Polska poprawiła też swoje wyniki w zakresie wdrażania szybkich połączeń internetowych, korzystania z mobilnych usług szerokopasmowych, jak i przydzielania częstotliwości na potrzeby mobilnych usług szerokopasmowych.

Źródło: Eurostat

Awansowaliśmy, ale… wciąż zajmujemy 6. miejsce od końca tabeli. Dużo lepiej od nas wypadli np. Litwini, Łotysze czy Estończycy.
Obecnie główne wyzwania dla Polski, to wprowadzanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa i rozwój cyfrowych usług publicznych. Ministerstwo Cyfryzacji liczy na to, że realizacja Planu Działań Ministra Cyfryzacji i budowa elementów architektury Architektury Informacyjnej Państwa przyniesie w następnych latach efekty.

Digital Economy and Society Index

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (Digital Economy and Society Index, DESI) to indeks, który mierzy postęp w dziedzinie cyfryzacji, opracowywany na podstawie pięciu czynników składowych:

  • łączność – stałe sieci szerokopasmowe, mobilne usługi szerokopasmowe, prędkość i ceny łączy szerokopasmowych
  • kapitał ludzki – korzystanie z internetu, podstawowe i zaawansowane umiejętności cyfrowe
  • wykorzystanie internetu – korzystanie przez obywateli z treści internetowych, komunikacja i przeprowadzanie transakcji przez internet
  • integracja technologii cyfrowej – Cyfryzacja przedsiębiorstw i handel elektroniczny
    cyfrowe usługi publiczne – e-administracja.