Program jest skierowany do wszystkich urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych. W kolejnym kroku planowane jest wdrożenie do Programu Policji i udostępnienie możliwości opłacania mandatów w terminalach POS. Program wprowadza możliwość bezgotówkowego dokonywania opłat za czynności administracyjne z wykorzystaniem terminali płatniczych POS i usługi WebPOS Paybynet, w które urzędy wyposażane są bezkosztowo. Żadnych opłat z tytułu realizowanych płatności nie ponoszą także klienci urzędów.

Czytaj także: BOŚ szuka prezesa!

Terminale w urzędach – administracja bezgotówkowa

Od początku kwietnia do końca czerwca br. do Programu zgłosiło się ponad 600 urzędów z całego kraju. W ramach działań promujących Program, KIR we współpracy z Ministerstwem Rozwoju zorganizował w maju i w czerwcu 8 spotkań z urzędami wojewódzkimi, marszałkowskimi, urzędami gmin, miast oraz starostwami powiatowymi, które odbywały się w siedzibach urzędów wojewódzkich: w Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Gdańsku i Bydgoszczy, oraz w Warszawie – w Ministerstwie Rozwoju.

Czytaj także: Robert Łaniewski – Przyszłość to karty płatnicze

– W ciągu trzech miesięcy trwania Programu, zawarto z urzędami ponad 350 umów. Terminale zostały zainstalowane w ponad 219 urzędach, natomiast usługa WebPOS Paybynet jest dostępna w 128 jednostkach administracji. W tym czasie zostało dokonanych 29 tys. płatności bezgotówkowych o łącznej wartości 3,9 mln  zł. Jesteśmy zadowoleni z tych wyników – mówi Dariusz Marcjasz, wiceprezes Zarządu KIR odpowiedzialny za Obszar Usług Kartowych i Internetowych.

Popularyzacja płatności bezgotówkowych w urzędach to ważny element rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

– Naszą ambicją i zadaniem, zgodnie ze strategią rozwoju KIR, jest czynne uczestnictwo w pracach związanych  z podnoszeniem poziomu cyfryzacji kraju – dodaje Dariusz Marcjasz.

Partnerem społecznym Programu jest Fundacja KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium, która jest odpowiedzialna za upowszechnianie i promocję Programu oraz współpracę z partnerami w zakresie jego finansowania.