Christine Lagarde mówiła o Central Bank Digital Currency podczas czwartkowej konferencji prasowej niemieckiego Bundesbanku. Zdaniem Lagarde Unii Europejskiej nie stać na to, by pozostać w tyle za innymi krajami i zrezygnować z rozwoju CBDC.

Cyfrowe euro – już niedługo zaczną się konsultacje społeczne

Lagarde zwróciła także uwagę, że Europa potrzebuje większej integracji w zakresie płatności, szczególnie transgranicznych. Jeśli chcemy rozwijać wspólny rynek i e-commerce to trzeba likwidować bariery płatnicze. Jednocześnie szefowa EBC podkreśliła, że rozwój nowych cyfrowych płatności wywołuje ryzyka, które również należy brać pod uwagę – szczególnie zagrożenie potencjalnej dominacji na tym rynku wielkich firm technologicznych – mowa była m.in. o planach Facebooka.

Lagarde mówiła, że przy podejmowaniu decyzji należy zwracać uwagę na trzy kwestie – utrzymanie dostępu do gotówki; procesu transformacji depozytów bankowych na wersje cyfrowe oraz zbadanie wpływu CBDC na konkurencję.

Cyfrowa wersja euro pozwoliłaby Unii Europejskiej nadgonić czołówkę najbardziej innowacyjnych państwa świata. Banki centralne w UE jeszcze nie podjęły decyzje o kierunkach rozwoju CBDC, ale mają one zapaść w najbliższych tygodniach. Obecnie trwają prace specjalnej grupy roboczej – po przedstawieniu wyników rozpoczną się konsultacje społeczne.

Na początku 2020 roku najważniejsze banki centralne rozpoczęły prace nad wprowadzeniem CBDC. Europejski Bank Centralny powołał grupę roboczą ds. cyfrowego euro w maju 2020 roku.

/LP