ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) jest obecnie jednym z najbardziej wiodących tematów. Celem zrównoważonej strategii biznesowej jest pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo lub jedno i drugie, przy jednoczesnej korzyści dla akcjonariuszy. Liderzy biznesu zdają sobie sprawę z siły zrównoważonych strategii biznesowych nie tylko w rozwiązywaniu najpilniejszych wyzwań otaczającego świata, ale także w dążeniu do sukcesu swojej organizacji. Jednak przejście z poziomu strategii do operacjonalizacji planów wymaga jeszcze więcej dyscypliny. Szczegółowe i przejrzyste raportowanie inicjatyw ESG organizacji w założeniu ułatwi ich systematyczne wdrażanie.

Realizacja strategii ESG przez polski sektor FinTech

– Dziś wciąż nie mamy wypracowanych metod pozwalających podejść efektywnie do raportowania ESG. Zapewne automatyzacja i integracja procesu zbierania danych ESG, pozwoliłyby to zmienić. Ale czasu mamy już coraz mniej. Wejście w życie nowych przepisów unijnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przynosi nowe wyzwania dla europejskich firm, w tym fintechów. Przed nimi stoi szereg wyzwań związanych z dostosowaniem działalności do obowiązków w zakresie zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Paweł Widawski, Prezes Fundacji FinTech Poland.

Zgodnie z proponowanymi zmianami przez unijnego regulatora, obowiązek raportowania niefinansowego będzie obowiązywał coraz szerszą grupę podmiotów oraz obejmie bardziej rozbudowany zakres informacji z obszaru ESG.

Wydaje się to szczególnie istotne dla fintechów. Również tę grupę w znaczącym stopniu mogą dotknąć najbliższe zmiany związane z wymogami w zakresie raportowania.

– Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive) to już nieodległa przyszłość. Będzie to wymagać reorganizacji i podjęcia kluczowych decyzji biznesowych także przez spółki z branży fintech w Polsce. Regulacja ma uzupełnić realizację strategii zrównoważonego finansowania UE dzięki podniesieniu jakości, porównywalności i wiarygodności ujawnianych danych niefinansowych. Niezależnie od przyjętych w spółkach celów związanych z compliance i z regulacjami ESG, obowiązek sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju staje się faktem – mówi Aleksandra Bańkowska, partnerka PwC Legal.

Nowe technologie a zrównoważony rozwój

– Najnowsze technologie odgrywają ogromną rolę we wsparciu przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych w realizacji ich ambicji i celów zrównoważonego rozwoju. To transformacja, dzięki której możemy osiągnąć zeroemisyjność poprzez strategiczne działania prowadzące do systematycznej redukcji emisji dwutlenku węgla. Na tej drodze ważne jest, aby dzielić się zdobytą wiedzą i osiągnięciami, a także wspólnie tworzyć nowe narzędzia i rozwiązania, które pozwolą definiować cele strategiczne, mierzyć postępy, porównywać osiągnięcia, i szeroko je udostępniać – dodaje Joanna Molik, Sustainability & ESG Lead w Microsoft.

Dlatego Fundacja FinTech Poland wraz Partnerami: z PwC Polska, Microsoft oraz Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych WPiA UW, postanowiła rozpocząć dyskusję na temat stopnia realizacji strategii ESG przez polski sektor fintech.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat wchodzących w życie przepisów dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju do udziału w konferencji “ESG in FinTech”.

Wydarzenie odbędzie się 29 listopada 2022 r. w formule stacjonarnej – w Warszawie oraz online. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zainteresowani mogą rejestrować się pod tym linkiem