Mimo zaawansowanych technologicznie rozwiązań, restrykcyjnych procedur bezpieczeństwa i regularnych szkoleń pracowników, media systematycznie donoszą o skutecznych cyberatakach na kolejne podmioty. Ataki te skutkują kradzieżą danych, poważnymi zakłóceniami w działaniu kluczowych systemów lub nawet utratą dostępu do nich, co przekłada się na straty finansowe o znacznej skali.

Ubezpieczenie ostatnią linią obrony

Czy istnieją na rynku ubezpieczeniowym produkty zapewniające firmom z branży FinTech ochronę w zakresie cyberzagrożeń? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Marsh Polska, wiodącego brokera ubezpieczeniowego, specjalizującego się w doradztwie w sprawach dotyczących różnego typu ryzyk, w tym specjalistycznej działalności biznesowej.

– Sektor finansowo-technologiczny, znany również jako sektor fintech, odnosi się do dziedziny, w której technologia jest wykorzystywana do dostarczania innowacyjnych rozwiązań finansowych. Ten sektor rozwija się dynamicznie na całym świecie i ma ogromny wpływ na tradycyjne usługi finansowe – mówi Anna Pluta, Dyrektor Zespołu, Praktyka Ryzyk Cybernetycznych, Marsh Polska.

– Fintech ma na celu ułatwienie dostępu do usług finansowych, zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów i poprawę doświadczenia klienta. Tak szeroki zakres wyspecjalizowanych usług i rozwiązań zawsze należy postrzegać także przez pryzmat ryzyk  powiązanych z zagrożeniami wynikającymi z wykorzystywania nowych technologii i przetwarzania dużej ilości danych. Wśród nich znajdują się zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych, cyberprzestępczość, regulacje prawne i zgodność, a także ryzyko reputacyjne. Dlatego ważne jest, aby firmy fintech skupiały się na zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń i przestrzeganiu przepisów – tłumaczy Anna Pluta.

Jakie ubezpieczenie od cyberzagrożeń?

Na pytanie naszej redakcji o dostępne polisy ubezpieczeniowe ekspertka odpowiada – Marsh Polska we współpracy z Zespołem FINPRO z Wielkiej Brytanii ma gotowe rozwiązanie ubezpieczeniowe CADI, które pozwoli zaoszczędzić czas i zapewnić optymalną ochronę. Projekt CADI (Challenger and Disrupter Insurance) w ramach Marsh i Praktyki FINPRO to innowacyjne rozwiązanie mające na celu rozwiązanie unikalnych ryzyk, którym muszą stawić czoła firmy z sektora fintech. CADI umożliwia klientom połączenie nawet pięciu polis ubezpieczeniowych, eliminując konieczność zawierania wielu umów i umożliwiając dostosowanie ochrony do konkretnych zagrożeń.

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej dla firm technologicznych (PI Tech).
  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej dla instytucji finansowych (FI PI).
  • Ubezpieczenie ryzyk sprzeniewierzenia (w tym tzw.CyberCrime)
  • Ubezpieczenie ryzyk sprzeniewierzenia dla ryzyk kryptowalutowych Cryptocurrency Crime zarówno dla hot i cold wallets
  • Ubezpieczenie członków władz spółki (D&O).

– Dzięki temu rozwiązaniu proces ubezpieczeniowy staje się bardziej efektywny, a klienci osiągają oszczędności, gdyż mogą dowolnie wybrać jeden lub więcej z dostępnych rodzajów ubezpieczenia, których potrzebuje sam klient lub też, które są od niego wymagane na podstawie zawieranych umów z dostawcami, klientami itp. – dodaje ekspertka Marsh Polska.