Izabela Kozakiewicz pytała m.in. o to, jak można porównać poziom świadomości polskiego konsumenta, z tym z Europy Zachodniej – jeśli chodzi o otwartą bankowość. Zbigniew Hordecki opowiedział tak o tym, jak minimalizować bariery w obszarze korzystanie z open bankingu.

Czy Polacy chcą korzystać z otwartej bankowości?

Z ostatniego badania przeprowadzonego przez Easy Check wynika, że o otwartej bankowości słyszał co trzeci Polak. Dodatkowo ponad 50% ankietowanych jest skłonna udostępnić swoje dane innym podmiotom w zamian za dodatkowe korzyści. Polaków najbardziej przekonuje niższa cena (30%) i uproszczenie procesu sprzedaży i weryfikacji tożsamości (20%) – na przykład w trakcie wnioskowania o kredyt online.

Zbigniew Hordecki opowiedział nam o tym co Polacy wiedzą o otwartej bankowości oraz jakie widzą bariery przed korzystaniem z tego typu rozwiązań. Z podcastu dowiecie się także jak tworzy się usługi finansowe bazujące na unijnej dyrektywie PSD2.

Materiał jest dostępny na YouTube, Spotify, Soundcloud, czy Apple Podcast. Pozostałe podcasty znajdziecie pod tym linkiem i w zakładce Fintek Extra.