Spośród osób, których charakter pracy umożliwia wykonywanie pracy zdalnie z takiej opcji korzysta około 75% pytanych, co oznacza, że 25% ankietowanych wciąż pracuje stacjonarnie, choć ich zawód pozwala na pracę zdalną.

Polacy o pracy zdalnej i jej przyszłości

Polacy są podzieleni co do ocen, czy praca zdalna stanie się bardziej popularną formą wykonywania obowiązków zawodowych. Odsetek osób, które twierdzą, iż po ustaniu epidemii koronawirusa Polacy częściej będą wykonywali pracę zdalną (41%) jest zbliżony do odsetka osób, które uważają, iż sytuacja wróci do stanu sprzed epidemii (42%).

Potencjalnie więc jest przestrzeń to częstszego wykonywania pracy zdalnej, jednak wciąż duża grupa osób nie jest przekonana do tej formy świadczenia pracy. Dominującą formą pozostanie zatem stacjonarne świadczenie pracy. W tym kontekście można oczekiwać powrotu do stanu sprzed epidemii – mówi Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.

– Upowszechnienie pracy zdalnej stanowiłoby wyzwanie dla części sektorów gospodarki, w szczególności dla firm zajmujących się wynajmem nieruchomości przestrzeni biurowych. O ile pewien spadek wynajmu przestrzeni biurowej może być widoczny, ze względu na przekonanie się części pracowników i pracodawców do pracy zdalnej, to wydaje się jednak, że masowy odwrót od stacjonarnego świadczenia pracy nie nastąpi szybko – dodaje.