Sprawa dotyczy 2 klauzul określających, jak przeliczać kwotę i raty kredytów w oparciu o franki szwajcarskie. W 2012 r. trafiły one do rejestru klauzul niedozwolonych. Jednak Bank Millennium odpisywał na reklamacje klientów, że wpis nie ma znaczenia w ich sytuacji, tylko dla przyszłych umów – wyjaśnia UOKiK na Twitterze.

Bank Millennium otrzymał ponad 20 mln złotych kary. Decyzja SOKiK

Grzywna to efekt decyzji UOKiK ze stycznia 2018 roku. Urząd stwierdził wtedy, że otrzymywał skargi od klientów Banku Millennium, iż stosuje on klauzule niedozwolone. Zgodnie z komunikatem UOKiK bank miał odpowiadać klientom, że uznanie stosowanej przez niego klauzuli za niedozwoloną i wpisanie jej do rejestru nie ma znaczenia w ich sytuacji. Bank Millennium zapowiadał, że odwoła się od decyzji Urzędu.

Sąd zgodził się jednak z UOKiK, że odpowiedzi Banku Millenium wprowadzały konsumentów w błąd i mogły ich zniechęcać do dochodzenia swoich praw. Wysokość kary to ponad 20,7 mln złotych. Wyrok SOKiK nie jest prawomocny.

Komentarz Millennium Banku

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ogłoszonym 7 stycznia 2020 wyroku oddalił w całości odwołanie banku od decyzji nr DOIK 12/2017 (decyzja wymierzająca karę 21 mln zł, uznająca za praktykę naruszającą interesy konsumentów treść odpowiedzi na reklamacje klientów o skutkach wyroku wydanego w trakcie kontroli abstrakcyjnej wzorca umownego dla sytuacji konkretnego klienta).

– Fundamentalnie nie zgadzamy się z wydanym wyrokiem. Nie można mówić o naruszeniu zbiorowego interesu konsumentów w szczególności zważywszy, iż sprawa dotyczy informacji przesłanych do 78 klientów w latach 2015-2016, w tym reprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników. Ponadto warto podkreślić, że Urząd stwierdził zaniechanie tej praktyki w dniu 7 lutego 2016, czyli cztery lata temu. W naszej ocenie także wysokość kary jest niewspółmierna do zarzucanego nam przewinienia. Wyrok nie jest ostateczny. Bank Millennium w ustawowym terminie wniesie apelację od wyroku – Iwona Jarzębska, rzecznik prasowy Banku Millennium