Znacząco rośnie popyt na pożyczki. Jak wynika z analizy Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego na podstawie danych CRIF, liczba odpytań firm pożyczkowych o raport historii kredytowej klientów aplikujących o pożyczkę jest o 17 proc. wyższa niż przed rokiem.

Popyt na pożyczki wciąż na wysokim poziomie

Dane dotyczące liczby odpytań w sprawie klientów aplikujących o pożyczkę już od trzech miesięcy przekraczają poziom 900 tys. odpytań. W lipcu wskaźnik ten wyniósł 906,3 tys. odpytań, co w porównaniu do lipca 2022 r. stanowi dwucyfrowy wzrost o wartości 17 proc.

Oznacza to, że co godzinę do baz dłużnych wpływa ze strony instytucji pożyczkowych ponad 1200 odpytań o raport historii kredytowej osoby aplikującej o środki. Niewątpliwie pozytywny wpływ na popyt może mieć dosyć wymagająca sytuacja makroekonomiczna.

Duże zainteresowanie pożyczkami nie przekłada się na wyniki sprzedaży

W lipcu liczba udzielonych pożyczek nieznacznie wzrosła wobec czerwca. Wzrost do 315 tys. sztuk w minionym miesiącu z 310 tys. sztuk w czerwcu przełożył się na dodatnią dynamikę 1,7 procent. W relacji rok do roku sektor odnotował wzrost o 3,5 procent.

Wartość udzielonego finansowania również lekko poprawiła się względem czerwca, osiągając kwotę 1,04 mld zł, tj. o 4,3 proc. więcej miesiąc do miesiąca, przy czym należy mieć na uwadze, że czerwiec upłynął branży pod znakiem głębokich spadków. Odnotowany wzrost w ujęciu miesięcznym nie jest jednak oznaką ożywienia akcji kredytowej, gdyż nadal w relacji rok do roku branża udziela finansowania na poziomie niższym niż rok wcześniej. W ujęciu rocznym rynek odnotował w lipcu spadek w wysokości 8,3 procent.

Średnia wartość pożyczki zdecydowanie niższa niż roku temu

Średnia wartość udzielonej pożyczki wyniosła w lipcu 3 284 zł, co przekłada się na wzrost o 2,6 proc. w porównaniu do miesiąca wcześniej. Nadal jednak kwota ta jest zdecydowanie niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – spadek w ujęciu rocznym wynosi 11,4 proc. Spadek średniej kwoty udzielanej pożyczki może być konsekwencją zmian oferty produktowej przez firmy pożyczkowe.

Na skutek tzw. „ustawy antylichwiarskiej”, branża od grudnia funkcjonuje w nowym, znacznie obniżonym reżimie kosztów pozaodsetkowych w formule 10+10, co sprawiło, że część instytucji pożyczkowych przebudowała ofertę w kierunku produktów krótkoterminowych, których wartość jest z reguły niższa niż pożyczki udzielane na dłuższy okres. Dodatkowo od drugiej połowy maja br. obowiązują nowe zasady zaostrzające kryteria oceny zdolności kredytowej, co w efekcie prowadzi do obniżenia scoringu i tym samym zdolności kredytowej wielu konsumentów.

Segment BNPL z delikatnymi spadkami, ale nadal blisko rekordowych poziomów

Z najnowszych dostępnych danych CRIF dla rynku płatności odroczonych wynika, że podmioty specjalizujące się w usługach BNPL odnotowały w czerwcu 2023 r. delikatne spadki sprzedaży. Nadal jednak w ujęciu nominalnym wyniki branży pozostają na wysokim poziomie.

W czerwcu udzielono pożyczek o wartości 290,8 mln zł, a więc nieznacznie mniej niż w maju (-4,4% m/m), który odznaczył się rekordową aktywnością sektora. W ujęciu rocznym dynamika wzrostu stanowi 57,6 procent. Liczba odnotowanych transakcji wyniosła 834 tys. sztuk, a więc o 1,3 proc. mniej niż w maju i jednocześnie o 64,3 proc. więcej niż w czerwcu 2022 roku. Co charakterystyczne dla tego rynku, tylko 12 proc. transakcji w formule buy now, pay later przewyższa kwotę 500 zł. Średnia wartość pojedynczej transakcji wyniosła w czerwcu 349 zł.