Jak wynika z analizy Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego na podstawie danych CRIF, instytucje pożyczkowe udzieliły w minionym miesiącu, z wyłączeniem segmentu płatności odroczonych, 310 tys. kredytów na kwotę 989 milionów złotych. Po raz kolejny wyraźnie spadła także średnia wartość pojedynczej pożyczki do kwoty 3186 złotych. Poza czasem pandemii, tak niskiej średniej kwoty pożyczki rynek nie odnotował od czterech lat.

Liczba odpytań instytucji pożyczkowych w sprawie klientów aplikujących o finansowanie utrzymuje się w pobliżu rekordowych wartości oscylujących wokół 900 tys. szt. miesięcznie, co oznacza, że dziennie kierowanych jest ponad 40 tys. odpytań. Wysoki poziom odpytań świadczy o znacznym popycie na pożyczki konsumenckie, który niekoniecznie przekłada się na sprzedaż w postaci udzielenia wnioskującym finansowania.

Wyraźnie spada wartość udzielonego przez branżę finansowania

Według danych CRIF w czerwcu liczba udzielonych pożyczek oscylowała wokół 310 tys. sztuk, co stanowi spadek o 5,5 proc. względem maja, kiedy to przyznano 328 tys. pożyczek. W porównaniu do czerwca 2022 roku liczba sprzedanych pożyczek niemal nie zmieniła się – spadła o 0,3 proc.

W przypadku wartości udzielonego finansowania dane czerwcowe wyglądają diametralnie gorzej. Względem maja branża odnotowała spadek o 13 proc., do 0,99 mld złotych. W ujęciu rocznym spadek był jeszcze głębszy, wynosząc 15,2 procent. Po przeliczeniu wartości udzielonego finansowania na dzień roboczy okazuje się, że czerwiec był najsłabszym miesiącem pod kątem sprzedaży od ponad roku.

Średnia kwota pożyczki niższa niż w 2019 roku

Głęboki spadek sektor odnotował także w zakresie średniej kwoty pożyczki, która aktualnie oscyluje wokół poziomów z 2019 roku, mimo znaczącego od tego czasu wzrostu wynagrodzeń oraz wysokiej inflacji. Średnia wartość pojedynczej pożyczki wyniosła w czerwcu 3186 złote.

W relacji miesiąc do miesiąca oznacza to spadek o 7,9 proc., z kolei w ujęciu rocznym odnotowany spadek wynosi aż 14,9 procent.

Segment BNPL z rekordową aktywnością

Po wycofaniu się z rynku kolejnych podmiotów w marcu br., na dwa miesiące przed wejściem w życie nowych zasad oceny zdolności kredytowej konsumentów, liczba firm operujących w sektorze instytucji pożyczkowych utrzymuje się obecnie na podobnym poziomie. W czerwcu liczba aktywnych podmiotów uczestniczących w rozwiązaniu CRIF wyniosła 36 firm, z czego 5 z nich to podmioty specjalizujące się w usługach BNPL (buy now, pay later). Ten segment rynku, w przeciwieństwie do sektora tradycyjnych pożyczek konsumenckich, utrzymuje się w tendencji wzrostowej.

W maju 2023 r. firmy oferujące usługi płatności odroczonych odnotowały rekordową aktywność, udzielając finansowania o wartości 303 mln złotych, co oznacza dynamikę wzrostu w wysokości 59,3 proc. rok do roku. Liczba udzielonych pożyczek również była bliska najwyższych jak dotąd wyników z listopada ub.r., wynosząc w maju 842 tys. sztuk.