Za pośrednictwem terminali z Programu zrealizowano już ponad 407 mln transakcji za łączną kwotę 21,6 mld złotych. Wśród beneficjentów Programu znaleźli się przedsiębiorcy reprezentujący sektor małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorstw, a także podmioty administracji publicznej oraz związki wyznaniowe. Fundacja ułatwia przedsiębiorcom instalację terminali płatniczych, umożliwiając brak opłat za urządzenie przez 12 miesięcy

Fundacja Polska Bezgotówkowa prezentuje wyniki

Terminale instalowane w ramach Programu działają już w blisko 15 tys. miejscowości na terenie całej Polski. Prawie połowa terminali jest używana przez przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Pierwszą piątkę zamyka województwo dolnośląskie.

– Cieszy nas fakt, że już ponad ćwierć miliona przedsiębiorców korzysta z terminali w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Dzięki naszym działaniom udało się zmienić obszar płatności bezgotówkowych w naszym kraju oraz ich postrzeganie zarówno przez przedsiębiorców, jak i konsumentów. Nasze cele na kolejne lata są równie ambitne – komentuje dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Według danych Fundacji Polska Bezgotówkowa średni obrót per terminal miesięcznie wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku o około 30 proc. Nastąpił również wzrost liczby miesięcznych transakcji per terminal.

Epidemia zwiększyła zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi, jednak należy pamiętać, że stało się to przy spadku wolumenu transakcji. Większe zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi ma miejsce od marca br., ale wiele branż funkcjonowało i funkcjonuje nadal w ograniczonym zakresie, do wielu z nich klienci nie powrócili w takiej liczbie jak przed marcem 2020. Ważne jest jednak to, że przedsiębiorcy postrzegają płatności bezgotówkowe, jako te, które gwarantują szybkość, wygodę, a może przede wszystkim higienę i bezpieczeństwo dla klientów – dodaje dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.