Na rodzimym rynku funkcjonuje blisko 2 mln przedsiębiorstw, których udział w tworzeniu polskiego PKB jest bliski 75 proc. Mimo że najliczniejszą grupę stanowią mikroprzedsiębiorstwa, to jednak małe, średnie i duże firmy generują najwięcej miejsc pracy i mają kluczowe znaczenie dla gospodarki. Tej ważnej grupie przyjrzał się Deutsche Bank w swoim najnowszym raporcie Polskie firmy – kondycja, perspektywy, inwestycje i ich finansowanie”, analizując kondycję, plany oraz bariery, z jakimi aktualnie mierzą się polscy przedsiębiorcy.

Sektor przedsiębiorstw to siła polskiej gospodarki, zależna jednak od pozytywnych sygnałów płynących z rynku. Tych w tym roku nie brakowało, a jak pokazuje badanie Deutsche Bank – rodzime firmy potrafiły wykorzystać dobrą koniunkturę. 42 proc. przebadanych przedsiębiorstw deklaruje, że w pierwszym półroczu 2017 r. zwiększyło swoje obroty, a zyski w tym okresie odnotowało dwie trzecie z nich.

Czytaj także: Deliveroo – kim jest zwycięzca rankingu Deloitte?

Najwięksi „na plusie”

To więksi gracze zdecydowanie lepiej wykorzystują dobrą koniunkturę. Ożywienie gospodarcze przekłada się także w istotny sposób na sytuację średnich przedsiębiorstw, ale jego skutki nie są jeszcze widoczne w przypadku mniejszych podmiotów. Wszystkie badane duże firmy zadeklarowały zwiększenie obrotów w I półroczu br. Co ciekawe, w zeszłorocznej edycji raportu tylko 29 proc. z tej grupy odnotowało wzrost w tym obszarze. W gronie średnich podmiotów zwyżkę odnotował co drugi, a wśród małych firm więcej niż co trzeci.

Czytaj także: Najlepsze 25 startupów z regionu CEE rozpoczyna akcelerację w ramach Bridge to MassChallenge Warsaw

– Firmy o regionalnej skali działania są uzależnione od wahań lokalnego rynku. Duże, stawiając na dywersyfikację geograficzną, uniezależniają się od tych czynników ryzyka – wyjaśnia Paweł Sienkiewicz, dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Deutsche Bank.

Tendencja ta nie powinna jednak niepokoić, ponieważ w porównaniu z minionym rokiem, w każdej z grup firm – od lokalnych, przez regionalne, po działające w skali ogólnopolskiej i globalnej – widoczna jest chęć ekspansji i zwiększenia skali działalności. To naturalna droga rozwijania biznesu.

– Stale przybywa podmiotów, które stawiają na ekspansję zagraniczną, także na te najbardziej odległe rynki. Jeszcze rok temu Azję i Afrykę jako główne kierunki eksportu wskazała co dziesiąta badana firma. W tegorocznej edycji Azję wymieniło 29 proc. reprezentantów badania, a Afrykę 21 proc. – komentuje Maciej Sus, dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego Deutsche Bank.

– Warto zauważyć, że rośnie także grono firm, które już od początku istnienia nastawiają się na globalną skalę. – dodaje.

Obroty_firm_w_I_polroczu_2017_roku_raport_Deutsche_Bank

Co niepokoi biznes

Optymizm przedsiębiorców nie przyćmiewa jednak ich chłodnego spojrzenia na aktualne bariery hamujące rozwój biznesu. Za największą przeszkodę uznali rosnącą konkurencję. Tymczasem jeszcze rok temu, ten czynnik był na ostatniej pozycji wyzwań, jakim firmy muszą stawić czoła. Wzrost znaczenia presji konkurencyjności wynika z faktu, że firmy zwiększając skalę działania, wchodzą na nowe rynki, gdzie funkcjonuje więcej podmiotów.

Innym, ważnym wyzwaniem sektora są zewnętrzne czynniki mające bezpośredni wpływ na branżę. Zdaniem prof. Małgorzaty Bombol ze Szkoły Głównej Handlowej, to głównie kwestia zmiennego otoczenia prawnego oraz nadmiernej skłonności władzy ustawodawczej do ingerowania w prowadzenie działalności gospodarczej.

– Ważną kwestią jest też sezonowy charakter przychodów, który może być trudny do utrzymania w dłuższym horyzoncie czasowym. Duże obawy szczególnie wśród małych firm budzi projekt przewidujący wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT (split payment). Mali przedsiębiorcy wskazują, iż takie rozwiązanie istotnie pogorszyłoby ich sytuację poprzez ograniczenie płynności finansowej – mówi prof. Bombol.

Bariery_dla_rozwoju_firm_raport_Deutsche_Bank

Szczególnie budujący jest fakt, że największy ubiegłoroczny problem, czyli utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego, spadł w zestawieniu na ostatnie miejsce. Dziś ta bariera praktycznie nie istnieje – badani przedsiębiorcy wskazywali na nią najrzadziej. Na przedostatnie miejsce barier
(z drugiego) spadły zatory płatnicze. Na pierwszym miejscu znalazła się „rosnąca konkurencja” (rok temu na ostatniej pozycji).

Mimo barier, z jakimi mierzą się polskie firmy, oraz niestabilnej sytuacji na świecie, przedsiębiorstwa z optymizmem patrzą w przyszłość. Z tegorocznej edycji raportu wynika, że ich gotowość do ekspansji i zwiększania zatrudnienia jest silniejsza niż w ubiegłym roku. Takie ambicje są szczególnie widoczne w segmencie firm ogólnopolskich – co trzecia z nich planuje wejść na rynek europejski.