Przypomnijmy, że obecnie kara za nieposiadanie któregoś z wyżej wymienionych dokumentów to mandat w wysokości 50 zł lub nagana. Niestety, na razie wciąż trzeba wozić ze sobą prawo jazdy.

Ważne zmiany dla kierowców. Rząd przegłosował ustawę Prawo o ruchu drogowym

Już teraz w CEP znajdują się informacje o dowodzie rejestracyjnym, o polisie i badanie technicznym. Pomimo tego wciąż trzeba było wozić ze sobą dokumenty w wersji papierowej. Trzeba pamiętać, że pomimo zmiany przepisów, nie pozbędziemy się całkowicie klasycznego dowodu rejestracyjnego. Kierowca będzie musiał posiadać przy sobie dokument na przykład podczas przeglądu na stacji kontroli pojazdów – konieczne jest uzyskanie pieczątki potwierdzające badanie. Po co pieczątka, skoro dane i tak są w CEP? Jest to niezbędne podczas kontroli służb poza granicami kraju.

– Ponadto, zaproponowano optymalizację działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0. Poszczególne rozwiązania będą wprowadzane w terminach ogłaszanych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zapewni to stopniowe wprowadzanie nowych funkcji systemu – czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Zaproponowano m.in.:

  • ujednolicenie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) z zakresem danych o osobach i jednostkach uczestniczących w nabywaniu uprawnień do kierowania, gromadzonych w lokalnych ewidencjach i rejestrach przez starostów, marszałków województw i wojewodów;
  • większą dostępność danych, m.in. przez wprowadzenie nowych możliwości pozyskiwania danych z Centralnej Ewidencji Kierowców do ponownego wykorzystania – za pomocą interfejsów wymiany danych – nieodpłatnie;
  • wprowadzenie przepisów umożliwiających migrację danych o ośrodkach szkolenia, jeśli chodzi o świadectwa kwalifikacji zawodowej.
  • wprowadzane rozwiązania pozwolą na stopniowe uruchamianie kolejnych e-usług dla obywateli (m.in. „sprawdź swoje uprawnienia”, „sprawdź uprawnienia kierowcy”, „udostępnij swoje dane pracodawcy”).

Modernizacja programu CEPIK 2.0 to jedno z największych wyzwań dla nowego ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego, który wczoraj został powołany na stanowisko. Okazało się, że budowa CEPIK 2.0 była droższa o 40 milionów złotych, niż pierwotnie zakładano. Dodatkowo raport Najwyższej Izby Kontroli wykazał w nim szereg nieprawidłowości. Więcej o Ministerstwie Cyfryzacji i Marku Zagórskim można przeczytać tutaj – Jest nowy minister cyfryzacji. Czy poradzi sobie ze starymi problemami?.

Ministerstwo Cyfryzacji/RT