– Na rynku firm pożyczkowych obserwujemy stabilizację poziomu wartości udzielonego finansowania – od czerwca do października w każdym miesiącu branża udzieliła finansowania na kwotę przekraczającą 1,1 mld PLN. Rynek nie jest wciąż w stanie przebić wyniku osiągniętego w czerwcu, a inflacja w Polsce wciąż rośnie, w związku z czym siła nabywcza pożyczanych środków maleje – mówi Agnieszka Wachnicka, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Rynek pożyczkowy w październiku

Wartość udzielonego finansowania na tradycyjnym rynku jest na porównywalnym poziomie do września. W październiku br. wg. danych CRIF wartość finansowania wyniosła 1,13 mld PLN. Rynek pożyczek zanotował wzrost o półtora punktu procentowego względem września, jednak liczba udzielonych pożyczek spadła o 0,8  proc. m/m.

Porównując rok do roku, dynamika udzielonych pożyczek na rynku tradycyjnym wyniosła 28,2 proc. Liczba udzielonych pożyczek wzrosła o 19,4 proc. rok do roku. Średnia kwota pożyczki w październiku wyniosła 3 746 PLN i była wyższa o 7,4 proc. r/r oraz wyższa o 6,4 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.

Sektor BNPL przegonił tradycyjny rynek

Dane z sektora BNPL wskazują na bardzo wysokie wzrosty rok do roku (+185,4 proc. w wartości udzielonego finansowania i +231,3 proc. w liczbie udzielonych pożyczek). We wrześniu BNPL stanowił około 15 proc. finansowania udzielonego przez firmy pożyczkowe. 86 proc. pożyczek z tego segmentu to pożyczki nieprzekraczające 500 PLN w momencie ich udzielenia. 8,4 proc. klientów korzystających z tradycyjnego finansowania zaciągnęło we wrześniu pożyczkę w sektorze BNPL.

– Dane z sektora BNPL pokazują wysokie wzrosty wartości udzielonego finansowania rok do roku. Miesiąc do miesiąca te wartości są jednak bardziej stabilne. We wrześniu rynek urósł, pod względem finansowania, o 14,4 proc. w porównaniu z sierpniem br. Liczba sfinansowanych zakupów w sektorze BNPL przekroczyła 640 tys., podczas gdy tradycyjny sektor udzielił 300 tys. pożyczek w miesiącu – podkreśla Piotr Badura, wiceprezes CRIF.