– Warto podkreślić, że pod kątem wartości udzielonego finansowania rynek tradycyjny od trzech miesięcy nie jest w stanie przebić wyniku osiągniętego w czerwcu. Średnia kwota pożyczki w sierpniu wyniosła  3 653 PLN i była wyższa jedynie o 4,5% r/r, co przy uwzględnieniu poziomu inflacji sprawia, że siła nabywcza takiej pożyczki jest zdecydowanie niższa dla konsumenta – Agnieszka Wachnicka prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Jaki był III kwartał 2022 r. dla branży pożyczkowej?

Trzeci kwartał 2022 roku był stabilnym okresem dla branży pożyczkowej, która udzieliła finansowania na łączną kwotę 3,39 mld złotych, co oznacza wzrost o 2,4 proc. w stosunku do II kwartału 2022 r. i wzrost o 27,5 proc. w relacji r/r. Jak podkreśla FRRF i CRIF, w dalszym ciągu mamy do czynienia z efektem niskiej bazy ponieważ III kwartał 2021 r. był dopiero pierwszym kwartałem, kiedy branża funkcjonowała z przedpandemicznymi regulacjami w zakresie kosztów pozaodsetkowych.

W okresie lipiec-wrzesień 2022 r. instytucje pożyczkowe udzieliły 934 tys. pożyczek. W porównaniu do II kwartału 2022 r. stanowi to wzrost o 3,7 proc. oraz 21,7 proc. w ujęciu rocznym. W pierwszych trzech tygodniach września wartość udzielonych pożyczek odnotowała słabsze odczyty, co finalnie w danych miesięcznych przełożyło się na spadek zarówno wartości udzielonych pożyczek, jak i ich liczby.

Sektor BNPL notuje wysokie wzrosty rok do roku

W sierpniu br. rynek pożyczek BNPL udzielił finansowania o wartości 124,2 mln PLN i zanotował bardzo wysokie wzrosty rok do roku (+93,8 proc. w wartości udzielonego finansowania i +100,2 proc. w liczbie udzielonych pożyczek). Pod kątem wartości, sektor płatności odroczonych to około 10 proc. finansowania udzielonego przez firmy pożyczkowe.

Niemal 84 proc. pożyczek z tego segmentu to pożyczki nie przekraczające 500 zł w momencie ich udzielenia przy średniej na poziomie 323 zł. Jedynie 6,4 proc.  klientów korzystających z tradycyjnego finansowania, zaciągnęło w sierpniu pożyczkę w sektorze BNPL.

– Dane z sektora BNPL pokazują wysokie wzrosty wartości udzielonego finansowania – 19,3 proc. w porównaniu z lipcem b.r. i aż 93,8 proc.  w porównaniu z sierpniem 2021 roku. Liczba sfinansowanych zakupów w sektorze BNPL dynamicznie zbliża się do poziomu 400 tys. sztuk, podczas gdy tradycyjny sektor udziela ok. 300 tys. pożyczek w miesiącu –  podkreśla Piotr Badura, wiceprezes CRIF.