Partner serwisu Visa dla biznesu

Co się dzieje z ustawą implementującą RODO?

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
#Prawo
Opublikowano: 12 lutego 2018, 14:26 Aktualizacja: 21 lutego 2019, 20:07

Po zakończeniu szerokich konsultacji społecznych, opiniowania, a także zorganizowanej konferencji uzgodnieniowej, Ministerstwo Cyfryzacji w dniu 9 lutego br. skierowało na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów projekt ustawy o ochronie danych osobowych zapewniającej skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Ustawa implementująca rozporządzenie RODO została skierowana na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów.

Konsultacje społeczne projektu trwały od 14 września do 13 października 2017 r. W ich toku opinie do ustawy zgłosiło łącznie ponad 110 organizacji i obywateli, przedstawiając ponad 700 stron uwag.

Czytaj także: Unia Europejska ostrzega przed kryptowalutami

RODO – nowy organ dla ochrony danych osobowych

Projekt ustawy ustanawia nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz reguluje warunki i tryb udzielania certyfikacji i akredytacji, postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych i odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Projekt spotkał się z dobrym odbiorem opiniujących, a liczba zgłoszonych uwag świadczy o wspólnej trosce o jakość ostatecznego kształtu ustawy. Stanowisko Ministra Cyfryzacji wobec uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych zostało szczegółowo omówione na konferencji, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 15 stycznia 2018 r.

Projekt zawiera również propozycja zmian ponad 40 ustaw sektorowych. Zmiany co do zasady pełnią rolę techniczno-legislacyjną.

Czytaj także: Co każda globalna firma powinna wiedzieć o RODO?

Po ogłoszeniu terminu i miejsca Konferencji na temat RODO udział w niej potwierdziło ponad 400 osób. Ostatecznie w wydarzeniu uczestniczyło około 300 osób. Zainteresowani mogli także śledzić przebieg debaty w relacji na żywo, której nagranie nadal dostępne jest na portalu sejmowym.

[Ministerstwo Cyfryzacji/RT]


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

dzieje-ustawa-implementujaca-rodo