Konsultacje społeczne projektu trwały od 14 września do 13 października 2017 r. W ich toku opinie do ustawy zgłosiło łącznie ponad 110 organizacji i obywateli, przedstawiając ponad 700 stron uwag.

Czytaj także: Unia Europejska ostrzega przed kryptowalutami

RODO – nowy organ dla ochrony danych osobowych

Projekt ustawy ustanawia nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz reguluje warunki i tryb udzielania certyfikacji i akredytacji, postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych i odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Projekt spotkał się z dobrym odbiorem opiniujących, a liczba zgłoszonych uwag świadczy o wspólnej trosce o jakość ostatecznego kształtu ustawy. Stanowisko Ministra Cyfryzacji wobec uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych zostało szczegółowo omówione na konferencji, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 15 stycznia 2018 r.

Projekt zawiera również propozycja zmian ponad 40 ustaw sektorowych. Zmiany co do zasady pełnią rolę techniczno-legislacyjną.

Czytaj także: Co każda globalna firma powinna wiedzieć o RODO?

Po ogłoszeniu terminu i miejsca Konferencji na temat RODO udział w niej potwierdziło ponad 400 osób. Ostatecznie w wydarzeniu uczestniczyło około 300 osób. Zainteresowani mogli także śledzić przebieg debaty w relacji na żywo, której nagranie nadal dostępne jest na portalu sejmowym.