Znaczącym udoskonaleniem dziennika UONET+ jest zupełnie nowa aplikacja mobilna Dzienniczek VULCAN. Jej dodatkowe funkcjonalności pozwolą rodzicom jeszcze wygodniej komunikować się ze szkołą oraz na bieżąco śledzić postępy swoich pociech w nauce. Mobilny dzienniczek zawiera najważniejsze wiadomości z e-dziennika, co umożliwia obserwowanie ocen, frekwencji, zastępstw, zadań domowych, czy planów lekcji. To także możliwość wymiany wiadomości bezpośrednio z nauczycielami. Są to kluczowe funkcjonalności zarówno we wsparciu klasycznej edukacji, jak i przy ewentualnym przejściu na edukację zdalną.

Na platformie VULCAN funkcjonowało w ubiegłym roku szkolnym ponad 7000 szkół i 2 miliony użytkowników w ramach edukacji zdalnej. – Wzrost liczby aktywnych użytkowników systemu na przestrzeni drugiego semestru poprzedniego roku szkolnego sięgnął 80 %, zaś wykorzystanie modułu wiadomości w dzienniku elektronicznym wzrosło o 1000%. To było dla nas wielkie wyzwanie, które wzbogaciło Spółkę o ważne doświadczenia – mówi Jan Koziarski, Dyrektor Pionu Marketingu w firmie VULCAN sp. z o.o.

Edukacja hybrydowa zostanie z nami na dłużej

Hybrydowa edukacja to nie tylko wypadkowa pandemii COVID-19 i przymusowego przejścia na nauczanie zdalne. To również naturalny kierunek rozwoju świata edukacyjnego, jaki widzą sami uczniowie. Lubią oni co prawda chodzić na zajęcia do szkoły, ale chcą w przyszłości częściowo uczyć się także zdalnie i szerzej korzystać z nowoczesnych technologii – to najważniejszy wniosek z badania ankietowego przeprowadzonego w czerwcu br. przez VULCAN oraz Zakład Badań nad Procesem Uczenia się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. W badaniu wzięło udział blisko 5000 uczniów w wieku między 9 a 20 lat, uczących się w szkołach podstawowych w klasach 4-8 i szkołach średnich w klasach 1-4.

– Doświadczenie kształcenia zdalnego, do którego uczniowie zostali niejako zmuszeni, pokazało im, że taka forma nauczania może być efektywna i ciekawa. Zmieniło to ich postawy względem edukacji za pośrednictwem nowoczesnych technologii. Choć nadal chcą uczyć się w tradycyjnych klasach szkolnych, to chcieliby także, by część z ich zajęć realizowana była za pomocą nowych technologii – podkreśla prof. Michał Klichowski, członek zespołu badawczego.

/Fintek.pl