Urzędnicy mieli możliwość sprawdzenia i przetestowania w praktyce procedur związanych z nowym dowodem oraz jego obsługą, począwszy od składania wniosku o jego wydanie i samo wydawanie, po inne procesy związane z użyciem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Niezależnie od projektu e-dowodów resort cyfryzacji rozwija także mDokumenty – czyli dokumenty w smartfonie.

E-dowody coraz bliżej. Kolejne miasta po testach

Nowy dowód jest lepiej zabezpieczony, a warstwa elektroniczna pozwoli między innymi na wykorzystanie go przy użytkowaniu usług elektronicznych. Dzięki e-dowodom będziemy mogli bezpiecznie logować się do e-usług administracji publicznej oraz podpisać każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, czy zgłoszenie zameldowania.

Samo użycie dowodu w urzędzie będzie zbliżone do dokonywania w sklepie płatności zbliżeniowych przy pomocy karty płatniczej z chipem. Korzystanie z warstwy elektronicznej nie będzie obowiązkowe – nowe dowody będzie można wykorzystywać dokładnie tak, jak dokumenty bez warstwy.

Wnioski o wydanie e-dowodu będzie można składać od 4 marca. Warto pamiętać, że dotychczasowe dokumenty zachowują ważność. Dowody z warstwą elektroniczną będą zastępować dotychczasowe dokumenty stopniowo – w miarę ich naturalnego procesu wymiany (np. z powodu końca ważności dotychczasowego dokumentu czy jego utraty).

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną funkcjonują już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, a także na Litwie, Węgrzech czy we Włoszech. Dokument ten najczęściej jest wykorzystywany do potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu.