Autenti to platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez Internet. Innowacyjne zastosowanie podpisu elektronicznego, łatwy dostęp do najnowszej technologii oraz umocowanie prawne w oparciu o przepisy europejskie i krajowe, umożliwia dziś przedsiębiorcom rezygnację z konieczności odręcznego podpisywania umów drukowanych na papierze i wymiany fizycznych egzemplarzy przez strony. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i jedno z nielicznych w Europie.

Podpis elektroniczny – to się po prostu opłaca

W 2016 r. światowy rynek podpisu elektronicznego wynosił 631,5 mln dolarów. Analitycy spodziewają się, że rynek ten będzie wzrastał w ujęciu CAGR o 26,40% w latach 2017-2025 ​i ​​osiągnie​​ 4,98 ​​mld​ dolarów​ przed​​ końcem​​ roku​​ 2025​.

– Idea depapieryzacji w organizacjach to już nie moda, a paląca potrzeba. Nasze rozmowy o e-podpisach w firmach nie kończą się pytaniem “czy?”, ale “kiedy u nas?” – mówi Grzegorz Wójcik, CEO Autenti.

– Dzięki wsparciu Innovation Nest i Black Pearls VC, mamy szansę wykorzystać właściwy moment, aby znacząco przyspieszyć, realizując ambitne plany ekspansji za granicą oraz podnosząc standardy bezpieczeństwa danych. To właśnie kompetencje, doświadczenie i międzynarodowe kontakty naszych partnerów są kluczowe dla dynamicznego rozwoju Autenti. – dodaje Wójcik.

Jako wiodący inwestor, Innovation Nest przeznaczyło na rozwój Autenti kwotę 3,3 miliona złotych z funduszu Innovation Nest II, skupiającego się na wspieraniu projektów tworzących oprogramowanie wykorzystywane w rozwiązaniach biznesowych.

– Istotny wpływ na efektywność procesów w firmie to obecnie najbardziej kluczowa cecha charakteryzująca projekty, które mają największe szanse na sukces – stwierdza Marek Kapturkiewicz, partner i współzałożyciel funduszu Innovation Nest.

– I właśnie Autenti proponuje taką wartość, która pozwala na fundamentalne przyspieszenie oraz optymalizację procesu podpisywania umów i setek innych firmowych dokumentów. Gwarantuje równocześnie, że podpisany dokument jest tym właściwym i nigdy nie zaginie – dodaje.

Innovation Nest i Black Pearls VC zainwestują w Autenti

Zaangażowanie Black Pearls VC w projekt Autenti wyniosło 3 mln złotych, a wehikułem finansującym projekt jest LQT Fund II, (LQT- Life Quality Technologies) utworzony w ramach programu BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Strategia funduszu LQT Fund II zakłada wspieranie rozwoju oraz komercjalizacji technologii poprawiających jakość życia.

– Autenti w rewolucyjnym stopniu optymalizuje proces zawierania umów. Projekt jest dla nas wzorcowym przykładem rozwiązania z kategorii Life Quality Technologies. – mówi Tomasz Woźniak, Członek Zarządu w Black Pearls VC.

– W tym obszarze chcemy wesprzeć w sumie około dziesięciu projektów naukowo-badawczych ze znacznym potencjałem komercjalizacyjnym, również pod względem tego ostatniego, Autenti znakomicie wpisuje się w naszą strategię dodaje.

Autenti zadebiutowało na rynku 3 lata temu. Rozwiązanie jest projektem czołowych menedżerów polskiej branży internetowej z doświadczeniami z takich firm jak Interia, Onet, TVN czy Allegro, którzy połączyli swoje pasje i kompetencje, aby zaspokoić jedną z najpilniejszych potrzeb biznesu.

Na czele zespołu stanął pomysłodawca, Grzegorz Wójcik, wieloletni menedżer i ekspert mediów cyfrowych oraz e-commerce. Grupę założycieli uzupełnili Łukasz Rzepecki (CTO), Tomasz Plata (CMO) i Bartosz Wojciechowski (w roli CLO). W ostatnim roku Autenti odnotowało znaczący wzrost zainteresowania usługą e-podpisu, co zaowocowało kilkudziesięcioma nowymi kontraktami dla spółki, zwycięskimi konkursami i przetargami, czy choćby udziałem w międzynarodowym programie Google Campus Residency.