Wszystko za sprawą przyjętego w zeszłym tygodniu przez Radę Ministrów, projektu ustawy opracowanego przez resort zdrowia. Nowe przepisy mają wdrażać rozwiązania z zakresu tak zwanej e-medycyny i e-zdrowia. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt trafi teraz pod obrady Sejmu.

E-zdrowie. Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów

Nowe przepisy przewidują, że pracownik przychodni, lekarz, pielęgniarka, położna (którzy otrzymają odpowiednie uprawnienia) będą mogli potwierdzać Profile Zaufane. W trakcie wizyty będzie też można założyć Internetowe Konto Pacjenta (IKP). IKP to internetowa aplikacja, w której możemy znaleźć między innymi swoje e-recepty, historię leczenia, e-skierowania i inne usługi związane ze zdrowiem. Aby zdobyć dostęp do tych wszystkich informacji wystarczy założyć Profil Zaufany.

W ramach cyfryzacji i elektronicznego obiegu dokumentów zlikwidowany zostanie także obowiązek stosowania przez lekarzy pieczątek. Projekt ustawy zakłada również możliwość zdalnego występowania o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, czy otrzymywanie SMS-ów i maili dotyczących wycofanych z obrotu leków.

To nie wszystko. Po wejściu w życie nowych przepisów pacjenci będą mogli zarejestrować się w przychodni przy pomocy aplikacji mObywatel. Z kolei dzięki e-dowodom wygodnie zrealizujemy swoje e-recepty. Dzięki wprowadzanym zmianom możliwe stanie się także wdrożenie e-recepty transgranicznej, czyli recepty realizowanej w innych krajach Unii Europejskiej.

Przy okazji Ministerstwo Cyfryzacji podzieliło się garścią informacji na temat aplikacji mObywatel. Obecnie z apki korzysta prawie 300 tys. Polaków. Na razie dostępne są w niej trzy usługi: mTożsamość, mPojazd i mLegitymacja dla uczniów. Wkrótce trafi tam także mLegitymacja studencka oraz e-recepta.