Partner serwisu Visa dla biznesu

EBA publikuje plany na 2019 rok Będą nowe regulacje dla FinTechów?

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
#Fintech
Opublikowano: 24 października 2018, 14:17 Aktualizacja: 20 lutego 2019, 22:16

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował plany na rok 2019. EBA skupi się przede wszystkim na uregulowaniach wynikających z reformy Bazylea III, rozwoju branży FinTech i sprawnym przeniesieniu swojej siedziby z Londynu do Paryża.

EBA uruchamia specjalny rejestr instytucji płatniczych z okazji PSD2

Reforma Bazylea III zakończyła się na początku 2018 roku, z niemal rocznym opóźnieniem. Dotyczy ona zasad ostrożnościowych w bankach, które postanowiono zmienić po wybuchu światowego kryzysu około trzy lata temu. Natomiast samo przeniesienie siedziby związane jest oczywiście z Brexitem, czyli opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Ma to nastąpić w marcu 2019 roku.

Plany EBA na 2019 rok. FinTech Roadmap i nie tylko

Nas jednak najbardziej interesuje punkt mówiący o rozwoju branży FinTech, a w zasadzie o odpowiedzi na wyzwania z niego wynikające. W dokumencie „EBA 2019 Work Programme” (strona 18) czytamy, że Urząd nadal będzie monitorował rozwój innowacji w sektorze finansowym, zwracając szczególną uwagę na obszary, w których konieczne może być wprowadzenie nowych regulacji.

Zgodnie z opracowanym przez EBA FinTech Roadmap, nadzór skoncentruje się przede wszystkim na:

  • zakresie nowych rozwiązań fintechowych i kwestii ich uregulowania,
  • modelach regulacyjnych piaskownic i innovation hubów,
  • wpływie fintechów na inne instytucje finansowe
  • cyberbezpieczeństwie,
  • przeszkodach regulacyjnych dla innowacji finansowych i nowych modeli biznesowych.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego będzie kontynuował prace nad FinTech Knowledge Hub, tak aby zbierać informacje i case studies z branży. Knowledge Hub jes po prostu centrum do wymiany doświadczeń dla organów nadzoru państw członkowskich. Pozwoli on także na gruntowną ocenę obecnych podejść do licencjonowania fintechów i ustalenia najlepszych praktyk w zakresie piaskownic regulacyjnych. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Pierwsze raporty z cyklu FinTech Roadmap EBA opublikowała już w lipcu 2018. Pierwszy z nich skupiał się na wpływie fintechów na modele biznesowe banków, a drugi na ryzykach i możliwościach wynikających z rozwoju branży fintech. Nadzorca zwracał uwagę na to, że część banków zbyt odważnie inwestuje w branże FinTech. Raporty wraz z komentarzem dostępne są tutaj.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

eba-pracuje-nad-fintechem-beda-nowe-regulacje