19 stycznia 2019, 09:00:Digital Banking & Payments Summit - Hilton Warsaw Hotel, Warszawa

EBA publikuje plany na 2019 rok Będą nowe regulacje dla FinTechów?

EBA publikuje plany na rok 2019

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował plany na rok 2019. EBA skupi się przede wszystkim na uregulowaniach wynikających z reformy Bazylea III, rozwoju branży FinTech i sprawnym przeniesieniu swojej siedziby z Londynu do Paryża.

Reforma Bazylea III zakończyła się na początku 2018 roku, z niemal rocznym opóźnieniem. Dotyczy ona zasad ostrożnościowych w bankach, które postanowiono zmienić po wybuchu światowego kryzysu około trzy lata temu. Natomiast samo przeniesienie siedziby związane jest oczywiście z Brexitem, czyli opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Ma to nastąpić w marcu 2019 roku.

Plany EBA na 2019 rok. FinTech Roadmap i nie tylko

Nas jednak najbardziej interesuje punkt mówiący o rozwoju branży FinTech, a w zasadzie o odpowiedzi na wyzwania z niego wynikające. W dokumencie „EBA 2019 Work Programme” (strona 18) czytamy, że Urząd nadal będzie monitorował rozwój innowacji w sektorze finansowym, zwracając szczególną uwagę na obszary, w których konieczne może być wprowadzenie nowych regulacji.

Zgodnie z opracowanym przez EBA FinTech Roadmap, nadzór skoncentruje się przede wszystkim na:

  • zakresie nowych rozwiązań fintechowych i kwestii ich uregulowania,
  • modelach regulacyjnych piaskownic i innovation hubów,
  • wpływie fintechów na inne instytucje finansowe
  • cyberbezpieczeństwie,
  • przeszkodach regulacyjnych dla innowacji finansowych i nowych modeli biznesowych.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego będzie kontynuował prace nad FinTech Knowledge Hub, tak aby zbierać informacje i case studies z branży. Knowledge Hub jes po prostu centrum do wymiany doświadczeń dla organów nadzoru państw członkowskich. Pozwoli on także na gruntowną ocenę obecnych podejść do licencjonowania fintechów i ustalenia najlepszych praktyk w zakresie piaskownic regulacyjnych. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Pierwsze raporty z cyklu FinTech Roadmap EBA opublikowała już w lipcu 2018. Pierwszy z nich skupiał się na wpływie fintechów na modele biznesowe banków, a drugi na ryzykach i możliwościach wynikających z rozwoju branży fintech. Nadzorca zwracał uwagę na to, że część banków zbyt odważnie inwestuje w branże FinTech. Raporty wraz z komentarzem dostępne są tutaj.

/Rafał Tomaszewski