Europejska federacja leasingowa Leaseurope, na podstawie danych zebranych od krajowych stowarzyszeń podała, że w 2019 r. całkowita wartość nowych umów leasingowych zawartych w Europie, wyniosła 415 mld euro. Był to wynik o 6 proc. lepszy niż rok wcześniej. Jednak najnowsze dane opublikowane po pierwszej połowie tego roku pokazują 24,5 proc. spadek (r/r) dynamiki europejskiego rynku leasingu, przy wartości nowych umów na poziomie 121,9 mld euro. Polska branża leasingowa, której dane do Leaseurope raportuje Związek Polskiego Leasingu, zarówno na koniec 2019 jak i po pierwszej połowie 2020r. zajmowała 6. pozycję w Europie.

Wyniki na koniec 2019r. i po pierwszej połowie 2020r.

Analiza danych Leaseurope za 2019r. pokazuje, że w Europie wszystkie segmenty rynku leasingu odnotowały dodatnie dynamiki. Wartość nowych kontraktów dotyczących leasingu pojazdów osobowych (mających 52,9 proc. udział w ruchomościach) wzrosła o 6,6% r/r, dynamika drugiego najważniejszego segmentu europejskiego rynku tj. samochodów dostawczych była wyższa o 7,6% niż przed rokiem, a maszyny i urządzenia przemysłowe odnotowały 3,3 proc. wzrost r/r. Warto dodać, że leasing komputerów i maszyn biurowych zanotował 3,8 proc. dynamikę r/r, wartość umów leasingowych dotyczących takich aktywów jak statki, samoloty, czy tabor kolejowy była wyższa o 1,4% r/r, podczas gdy obszar finansowania nieruchomości odnotował 8,6 proc. wzrost na koniec 2019r.

Sytuacja na rynku leasingu istotnie zmieniła się w pierwszej połowie 2020r. Wartość nowych umów zawartych przez europejskich leasingodawców w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020r. wyniosła 121,9 mld euro, co oznacza ujemną, 24,5 proc. dynamikę rynku r/r. Dane Leaseurope pokazują też, że w pierwszej połowie 2020r. dynamika finansowania pojazdów była niższa o 28,1% r/r. Pozostałe ruchomości zanotowały wynik o 17,1% niższy niż przed rokiem, podczas gdy finansowanie nieruchomości spadło o blisko 35% r/r.

Wpływ kryzysu związanego z pandemią koronawirusa na krajowe gospodarki był widoczny w wynikach większości europejskich rynków leasingu. Obok Polski, która w połowie roku zanotowała ujemną, 24 proc. dynamikę rynku leasingu, spadki odnotowały m.in. rynek brytyjski (-33,4% r/r), niemiecki (-17,3% r/r), włoski (-32,5% r/r) czy rosyjski (-21,9% r/r).

– Leasing jest tym instrumentem, który finansuje inwestycje przedsiębiorstw. W tym okresie nie tylko spowolnieniu uległy inwestycje przedsiębiorców, ale również sama branża koncentrowała się na zapewnieniu wsparcia dla klientów, którzy na dużą skalę korzystali z tzw. wakacji kredytowych i zapewnieniu ciągłości operacyjnej. Wyniki europejskiego sektora leasingowego, uznawanego za barometr gospodarki pokazują, że także ten sektor rynku zmaga się z konsekwencjami pandemii COVID-19 – powiedział Marcin Balicki (zdjęcie główne), Wiceprzewodniczący KW ZPL, który od początku listopada br. reprezentuje polską branżę leasingową w Radzie Dyrektorów Leaseurope.