Przewidujemy, że w przyszłości znacznie więcej firm będzie zawierać uzupełniające się partnerstwa i podejmować współpracę, aby efektywniej oferować klientom nowe rozwiązania.

Czytaj także: Koniec ery fizycznego pieniądza? Polacy wśród światowych liderów płatności zbliżeniowych

Klienci coraz bardziej wymagający

Saxo świadczy usługi white label na rzecz klientów instytucjonalnych, takich jak banki czy brokerzy, w modelu Banking-as-a-Service. Tym samym współtworzy technologiczne fundamenty ponad stu instytucji finansowych na całym świecie. Dostrzegamy w tym zakresie duży potencjał, ponieważ partnerstwa mogą stać się nowym czynnikiem wpływającym na innowacyjność całego sektora finansowego, który w kontekście obsługi klientów już zwraca się w kierunku modeli B2B2C.

W ciągu ostatniej dekady charakter partnerstw white label uległ zmianie, obejmując obecnie znacznie więcej usług i funkcjonalności. Ewolucję tę spowodowały wymagania klientów, które stały się bardziej precyzyjne, obejmując np. szybką migrację do nowego segmentu rynku, zapewnienie zgodności regulacyjnej, czy wdrożenie strategii transformacji cyfrowej.

Czytaj także: Tomasz Rodak, Bibby Financial Services – Faktoring też jest fintechowy

Jak powinny wyglądać usługi white label?

Największe banki dokonują obecnie przeglądu swojej infrastruktury i usług świadczonych za pomocą własnych zasobów, otwierając się na korzystanie z potencjału zewnętrznych podmiotów. Połączenie większych oczekiwań klientów i konkurencji w segmencie fintech, w kontekście niskich rentowności i marż oraz presji regulacyjnej sprawia, że dalsza zmiana modelu biznesowego jest de facto nieunikniona.

Mimo iż dla użytkownika końcowego partnerstwo white label zawsze było niewidzialne, to obecnie pod powierzchnią dzieje się znacznie więcej. W oparciu o nasze doświadczenie, poniżej prezentujemy niektóre kluczowe elementy oferty usług opartej na takiej współpracy.

Czytaj także: Elon Musk sprzedaje miotacze ognia

Elastyczna infrastruktura i platformy

Wiele partnerstw white label powstało na potrzeby dostarczania płynności/wycen dla mniej popularnych klas aktywów lub rynków geograficznych, jednak już wkrótce pojawią się nowe potrzeby. Dostarczanie funkcjonalności w zakresie front office i realizacji transakcji szybko prowadzi do zaspokajania potrzeb w obszarach middle i back office, takich jak rozszerzone zarządzanie ryzykiem, sprawozdawczość, rozliczanie lub zabezpieczanie papierów wartościowych.

Głębokość integracji i zakres funkcjonalności niezbędnej do zaspokojenia tych potrzeb może być znaczna, jednak inwestycje w tym zakresie przynoszą zwykle zysk w postaci rozwoju i przedłużenia relacji z bankiem-partnerem.

Czytaj także: Getin Noble Bank zapłaci 5 milionów złotych kary

Wsparcie w ramach całego łańcucha wartości

Poza dostarczeniem samej platformy, aby pomóc bankowi-partnerowi podwyższyć standard oferowanych klientom usług i utrzymać odpowiednie relacje, dostawca white label powinien skupić się także na usługach dodatkowych.

Mogą one obejmować procesy on-boarding’u dla nowych rozwiązań oferowanych użytkownikom końcowym, jak również wsparcie dla front, middle i back office’u wykraczające poza tradycyjne szkolenia, działania edukacyjne, czy narzędzia marketingowe.

Czytaj także: Największy grecki bank wybrał ofertę polskiej firmy

Model usługowy

Jakość usług od zawsze była kluczowa dla satysfakcji klienta, jednak w ostatnich latach poprzeczka została podniesiona jeszcze wyżej, w szczególności przez nową generację dostawców usług działających online. Obecnie usługi nie tylko muszą być dostępne całodobowo i przez cały tydzień – oczekuje się też efektywnego i natychmiastowego wsparcia w razie problemów.

Czytaj także: Aplikacja zdradziła sekrety amerykańskiej armii

Odpowiadanie na potrzeby klienta

W ostatnich latach konkurencja w obszarze doświadczeń użytkownika znacznie wzrosła. Zmiany zachodzące w innych sektorach doprowadziły do wzrostu oczekiwań klientów w kwestii czasu reakcji, spersonalizowanych funkcjonalności, czy płynnego przełączania między różnymi urządzeniami, platformami i kanałami.

Znaczna część tych cyfrowych innowacji jest możliwa dzięki Open API, które usprawniło łączenie różnych funkcjonalności (oferowanych często przez różnych dostawców) w ramach jednej usługi lub jednego interfejsu klienta. Dlatego dostawcy white label muszą zapewnić współpracę swoich platform przez Open API.

Czytaj także: Rok 2017 łaskawy dla kierowców. Raport o cenach OC

Przewidywanie potrzeb

Presje regulacyjne na bilanse, presje makroekonomiczne na rentowności i presje konkurencyjne na udział w rynku wymuszają strategiczne zmiany w sektorze bankowym. Własne rozwiązania i zasoby przestają mieć rację bytu. Szybkie reagowanie na rynkowe okazje i odpowiadanie na potrzeby klientów w sposób efektywny kosztowo możliwe jest dzięki wykorzystaniu przez banki zaplecza branżowego i zasobów zewnętrznych podmiotów i ich integracji z własnymi modelami biznesowymi.

Dla dostawców usług white label to okazja, ale również wyzwanie: czy będą w stanie świadczyć spersonalizowane usługi w danej skali i w szybkim tempie? Wyzwaniem często może okazać się tak prozaiczna kwestia, jak obsługa klientów z różnych krajów i stref czasowych.

Czytaj także: Apple Pay wspólnie z Blikiem? Negocjacje z PSP podobno trwają

Jaki będzie los partnerstw white label za pięć lat?

Odpowiedź zależy od przyszłości bankowości jako takiej. Skłonność banków do zawierania partnerstw z podmiotami zewnętrznymi może jedynie rosnąć. Dostawcy usług white label o solidnej pozycji będą odgrywać kluczową rolę w szerokim i płynnym ekosystemie, w którym usługi, umiejętności i funkcjonalności licznych podmiotów podlegają ciągłej selekcji i integracji z nowymi usługami.

Bez względu na to, czy określimy to mianem outsourcingu, partnerstwa czy współpracy, najlepsze praktyki w zakresie usług white label zawsze skupiały się na wsparciu zdolności klienta hurtowego do zaspokajania potrzeb jego klientów końcowych. Ponieważ ewolucja potrzeb jest nieunikniona, dostawca white label musi stale inwestować w innowacje, lepiej poznawać i wspierać priorytety poszczególnych klientów. W efekcie coraz większego zainteresowania partnerstwami, outsourcingiem technologii i zacieśnianiem współpracy nastąpi wyzwolenie nowej energii i innowacji z korzyścią dla klientów i całego społeczeństwa.

Czytaj także: Ile pożyczasz, tyle oddajesz – nowa oferta Credit Agricole