Fandla Faktoring oferuje usługi mikrofatkoringu nawet dla najmniejszych firm. Spółka jest wspierana przez Grupę Selena, należącą do Krzysztofa Domareckiego. W startup zainwestował także fundusz Domareckiego – Fidiasz EVC. Na czele Fandla Faktoring stoi prezes Wojciech Czajkowski.

Współpraca fintechu Fandla i Banku Pocztowego

Autorski system fintechu wykorzystujący algorytmy IT, big data i uczenie maszynowe pozwala mu analizować i realizować wnioski w 100% online. Wystarczy wysłać zdjęcie albo skan faktury z telefonu, aby otrzymać przelew w ciągu 24 godzin. Firma przypomina, że nie udziela pożyczek, tylko nabywa wierzytelność od klienta i przelewa za nią pieniądze na konto – pobierając w zamian niewielką prowizję. W przypadku Fandli jest to 2,99% netto od wartości faktury. Następnie firma faktoringowa kontaktuje się z kontrahentem klienta, aby potwierdzić wierzytelność i uzyskać zgodę na cesję (tak zwany faktoring jawny).

Faktoring nie jest nowym zjawiskiem na polskim rynku, ale w ostatnich latach branża bardzo się rozwinęła. Potwierdzają to dane Narodowego Banku Polskiego z listopada zeszłego roku. Materiał opublikowany przez NBP prezentował dane za rok 2017, kiedy to wartość wierzytelności wykupionych przez krajowe podmioty świadczące usługi faktoringowe wzrosła o 17%, osiągając poziom 222,5 mld zł. W analizowanym okresie krajowi faktorzy wykupili 10,1 mln faktur, czyli o 1,5 mln więcej niż rok wcześniej. Więcej na temat branży faktoringu w oparciu o raport NBP można przeczytać pod zamieszczonym linkiem.

Obok Fandli zaawansowane algorytmy do analizy wniosków faktoringowych wykorzystują również takie fintechy jak SMEO, Finiata, czy PragmaGO. Faktoring online oferuje także większość polskich banków.