Nowe podejście do sposobu analizy zachowań transakcyjnych klienta polega na weryfikowaniu kartowego profilu transakcyjnego klienta i wykrywaniu anomalii transakcyjnych – czytamy w komunikacie.

Banki spółdzielcze SGB z nowym narzędziem antyfraudowym

W ramach usługi zautomatyzowano proces obsługi alertów. Podstawową cechą tego systemu jest natychmiastowe informowanie klientów o podejrzanych transakcjach oraz podejmowanie określonych działań typu odmowa autoryzacji lub zablokowanie karty. Integracja i parametryzacja usługi umożliwia wykonywanie analiz w ramach wielu kanałów, tj. profilu technicznego (urządzenie, sesja, adres IP, geolokalizacja), profilu transakcyjnego bankowości internetowej (System Usług SGB) i mobilnej (SGB Mobile).

Elastyczność tego rozwiązania ma umożliwiać parametryzację silnika analitycznego na poziomie banku, produktu, grupy klientów lub pojedynczej karty. Cały proces obsługi realizowany jest przez SGB-Bank SA i nie wymaga zaangażowania po stronie banku spółdzielczego. Klienci banków SGB otrzymują dostęp do usługi Call Center czynnej w trybie 24h.

Usługa monitorowania transakcji kartowych dostępna jest we wszystkich bankach spółdzielczych SGB.

Pod koniec zeszłego roku na Fintek.pl pisaliśmy o tym, że banki spółdzielcze SGB rozpoczynają pilotaż nowej oferty skierowanej do dzieci poniżej 13. roku życia – rachunek Junior. Ofertę będzie mógł wdrożyć każdy bank, który posiada aplikację SGB Mobile.