To dane z nowego raportu KPMG „Pulse of Fintech”. W ciągu zeszłego roku największą część inwestycji przyciągnęły obie Ameryki odpowiadając za 78,3 mld USD finansowania sektora FinTech w 2 136 transakcjach – z czego Stany Zjednoczone zgarnęły 73,5 mld dolarów w 1 734 transakcjach. W porównaniu do 24,5 mld USD w 1 514 transakcjach w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz 10,8 mld dolarów w 882 transakcjach w regionie Azji i Pacyfiku.

Warto przypomnieć, że według danych brytyjskiej organizacji Innovate Finance, globalne inwestycje kapitałowe w sektor FinTech spadły o prawie połowę w 2023 roku – do poziomu 51 mld USD. Jeszcze większy spadek odnotowała sama Wielka Brytania.

Inwestycje w sektor FinTech

Największą transakcją FinTech w Europie w 2023 roku było pozyskanie 6,9 mld USD przez brytyjską spółkę Finastra.

Globalne inwestycje FinTech nieznacznie wzrosły między pierwszą a drugą połową roku, z 55,5 mld USD w pierwszej połowie 2023 r. do 58,2 mld USD w drugiej połowie 2023 roku. Niemniej suma inwestycji w wysokości 113,7 mld dolarów to najmniejsza wartość w branży FinTech od 2017 roku.

Spadek inwestycji w sektor FinTech rok do roku wystąpił we wszystkich kluczowych regionach, przy czym największy odnotowano w regionie ASPAC – z 51,3 mld USD w 2022 r. do zaledwie 10,8 mld USD w 2023 r. W regionie EMEA inwestycje spadły z 49,6 mld USD do 24,5 mld USD w tym samym okresie. Region obu Ameryk wykazał się największą odpornością, przy czym inwestycje w fintechy spadły z 95,4 mld USD w 2022 r. do 78,3 mld USD w 2023 r. Stany Zjednoczone przyciągnęły dwie trzecie wszystkich funduszy fintech w 2023 roku (73,5 mld dolarów).

Obszar płatności nadal odpowiadał za największy udział finansowania wśród podsektorów FinTech, pomimo spadku z 57,9 mld USD do 20,7 mld USD w latach 2022-2023. Spośród głównych podsektorów tylko PropTech i InsurTech odnotowały wzrost całkowitych inwestycji rok do roku, przy czym inwestycje PropTech wzrosły z 4,1 mld USD do 13,4 mld USD, a inwestycje InsurTech wzrosły z 5,9 mld USD do 8,1 mld USD. Z perspektywy technologii FinTech, pomimo spadku finansowania w 2023 roku, sztuczna inteligencja pozostała zdecydowanym liderem, przyciągając ponad 12,1 mld USD inwestycji.

Sektor FinTech – trendy oczami inwestorów

Patrząc zarówno na rok 2023 jako całość, jak i w szczególności na drugą połowę roku, nastroje inwestorów z branży fintech można scharakteryzować jako powściągliwe. Poniżej kluczowe trendy z ostatnich sześciu miesięcy, wyszczególnione w raporcie KPMG:

  • zwiększona kontrola potencjalnych transakcji w sektor FinTech, w tym bardzo silny nacisk na rentowność i unikanie rund z obniżeniem wyceny,
  • większe zainteresowanie rozwiązaniami fintechowymi B2B, a nie modelami biznesowymi skoncentrowanymi na B2C,
  • większy nacisk na partnerstwa i sojusze,
  • rosnące zainteresowanie zastosowaniem sztucznej inteligencji i generatywnej sztucznej inteligencji w całym sektorze FinTech,
  • ciągły nacisk na embedded finance, w szczególności płatności i pożyczki, w ramach otwartej bankowości.

Patrząc w przyszłość na pierwszą połowę 2024 r., eksperci KPMG oczekują, że inwestycje w sektor FinTech na całym świecie pozostaną stosunkowo niewielkie, chociaż prawdopodobnie zaczną rosnąć wraz ze spadkiem stóp procentowych – w III lub IV kwartale. Sztuczna inteligencja prawdopodobnie nadal będzie kluczowym obszarem zainteresowania, wraz z rozwiązaniami B2B. Analitycy spodziewają się wzrostu aktywności w zakresie fuzji i przejęć.

Warto dodać, że jednym z obszarów branży FinTech, który przełamał spadkowy trend jest sektor startupowy – w inwestycjach seed i pre-seed. Chociaż wielkość transakcji jest niewielka, ponieważ inwestorzy rozkładają swoje ryzyko, liczba sfinalizowanych transakcji jest rekordowo wysoka.