Banqware to drugi fintech (nie będący KIP-em lub bankiem), który został wpisany na listę dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS) prowadzonej przez KNF. Pierwszym był Kontomatik.

Może być trudno to zrozumieć, ale do grona Third Party Provider (TPP) zalicza się podmioty, które posiadają zezwolenie PIS (Payment Inititation Service, czyli usługa inicjowania płatności) oraz AIS (Account Information Services, czyli usługa dostępu do informacji o rachunku). Pisząc zatem, że dana firma dostała „licencję TPP” chodzi o to, że otrzymała zezwolenie na działanie jako PISP lub AISP – literka „P” jest skrótem od ang. słowa „provider”, czyli dostawcy.

Wcześniej zgodę na działalność jako TPP (Third Party Provider) otrzymało już kilka banków, a także KNF rozszerzył zezwolenia Krajowym Instytucjom Płatniczym Blue Media oraz PayU.

Właściciel marki banqUP spółka Banqware może świadczyć usługi zarówno dla swoich klientów jak i wspierać firmy z różnych branż w obszarze otwartej bankowości (open banking). AIS to o usługa polegająca na dostępie do informacji o szczegółach dotyczących rachunku lub kilku rachunków bankowych. Nowe usługi AIS reguluje unijna dyrektywa PSD2, która weszła w życie 14 września 2019 roku.

Platforma technologiczna, którą rozwija banqUP pozwala na integrację z systemami innych banków, co umożliwia pozyskiwanie danych z rachunku bankowego. To z kolei otwiera dostęp do świadczenia nowych usług, w tym integracji kilku kont bankowych, budowania scoringu do oceny zdolności kredytowej czy też potwierdzanie tożsamości klienta. Krzysztof Pulkiewicz, CEO banqUP stwierdza, że do tej pory podmioty, które chciały świadczyć usługi w oparciu o AIS musiały integrować się z każdym bankiem oddzielnie przy wykorzystaniu ich API. banqUP rozwiązuje ten problem zapewniając integrację ze wszystkimi bankami w UE oraz dostarczając zestandaryzowane informacje za pomocą jednego interfejsu.

BanqUP umożliwia obecnie dostęp do banków z sześciu europejskich rynków – Belgii, Irlandii, Węgier, Słowacji, Bułgarii i Polski. Fintech planuje również wejście w obszar płatności, a także docelowo rozważa wprowadzenie usługi „TPP-as-a-service”.