Komisja Europejska ogłosiła przetarg do nowego programu, w ramach którego przeprowadzane będą badania nad sektorem FinTech. Koszt badań musi zmieścić się w granicach 350 tysięcy euro-czytamy w komunikacie KE.

Celem programu jest dokładniejsze poznanie branży i istotnych w niej graczy. Dodatkowo badania mają ocenić wpływ FinTechowej rewolucji na sektor bankowy oraz rynek usług finansowych.

Wymagania Komisji Europejskiej

KE postawiła następujące wymagania przed podmiotami chętnymi do wykonania badań:

  • Opisanie najważniejszych europejskich graczy z sektora FinTech i ich pozycji w ujęciu globalnym. Scharakteryzowane mają zostać ich innowacyjne technologie, modele biznesowe oraz ich potencjalny wpływ na obecne regulacje prawne (rozporządzenia, dyrektywy),
  • Nakreślenie różnych scenariuszy na przyszłość, dla sektora usług finansowych, dla roli firm FinTechowych i dla tworzenia polityki i regulacji UE w tym zakresie,
  • Zidentyfikowanie konkretnych problemów do rozwiązania w stosunku do jednolitego rynku cyfrowego, unii rynków kapitałowych, bankowości detalicznej i innych inicjatyw powiązanych z polityką Unii Europejskiej.

Komisja Europejska- kolejny istotny sygnał

Jest to następny dowód na to, że Unia Europejska dostrzega potencjał w branży finansowo-technologicznej. Wcześniej-w lutym 2016 roku, Komisja Europejska zapowiedziała próby reorganizacji regulacji w systemie finansowym, tak aby ułatwić działanie startupom FinTechowym.

Na prośbę KE, Financial Conduct Authority (FCA), odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, przenalizowała obecne regulacje pod kątem tego czy zmiany faktycznie są potrzebne. Zdaniem FCA są one konieczne, szczególnie w zakresie cyfrowych płatności.

Wykazana została konieczność uproszczenia legislacji UE i usprawnienie implementacji nowych rozwiązań finansowo-technologicznych. Ma się to przełożyć na oszczędności finansowe oraz wzrost zaufania inwestorów i klientów do unijnych regulacji.

To dopiero zalążek zmian

Mimo zlecenia kolejnych badań nad sektorem FinTech, jest to zaledwie początek drogi do zmian w unijnym prawie. Pojawia się jednak okazja do jasnego zakomunikowania potrzeby zmian regulacji UE, przez instytucje finansowe, podmioty regulacyjne i inwestorów.

Zainteresowanie Unii Europejskiej branżą FinTech potwierdza wzrost jej znaczenia na światowych rynkach. Wspólnota jest zaintrygowana nowym graczem i zamierza sprawdzić jego możliwości. Jeżeli badania potwierdzą silną pozycję sektora finansowo-technologicznego może się on doczekać kolejnego giganta chętnego do współpracy.

/RT