– Polish Enterprise Fund VIII (z grupy Enterprise Investors) zagwarantował sobie w ramach wezwania nabycie akcji uprawniających do 72,07% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki od jej akcjonariusza większościowego – Pragmy Inkaso. Wartość wezwania maksymalnie wyniesie 53,1 mln PLN – czytamy w komunikacie.

Enterprise Investors ogłasza wezwanie na 100% akcji PragmaGO

Zapisy na akcje objęte wezwaniem rozpoczną się 16 grudnia br. i potrwają do 29 stycznia 2021 roku. Po rozliczeniu wezwania EI planuje podwyższenie kapitału zakładowego spółki o 60 mln PLN po cenie istotnie niższej od ceny akcji w wezwaniu.

PragmaGO działa na pozabankowym rynku finansowym. Oferuje swoim klientom produkty takie jak faktoring czy finansowanie zakupów oraz dostarcza firmom kapitał obrotowy i inwestycyjny. Po 3. kwartałach 2020 r. PragmaGO posiadała portfel o wartości 94.6 milionów PLN, kapitał własny w wysokości 36.2 milionów PLN oraz wypracowała zysk netto w wysokości 2 milionów PLN. W sierpniu PragmaGO podpisała umowę o współpracy z Allegro, udostępniając na platformie usługi faktoringu.

– Naszym celem jest wycofanie spółki z warszawskiego parkietu. Uważamy, że do rozwoju i pełnego wykorzystania potencjału rynkowego PragmaGO potrzebuje znaczącego dokapitalizowania, które jesteśmy w stanie jej zapewnić. Dodatkowo zamierzamy wspierać kadrę menedżerską spółki swoim szerokim doświadczeniem z licznych inwestycji w branże finansową i technologiczną. To wszystko uda się sprawniej i szybciej zrealizować, gdy PragmaGO będzie spółką niepubliczną – mówi Dariusz Prończuk, partner zarządzający w Enterprise Investors, odpowiedzialny za transakcję.