Partner serwisuVisa dla biznesu

GPW


GPW to skrót od Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (WSE - Warsaw Stock Exchange) to instytucja umożliwiająca obrót papierami wartościowymi. Firmy publiczne, które notowane są na giełdzie emitują akcje, którymi mogą handlować inwestorzy. Główne indeksy GPW to WIG20, mWIG40 i sWIG80.
Grupa TenderHut debiutuje na głównym parkiecie GPW
10 listopada 2022, 12:45

Dotychczas spółka była notowana na NewConnect. Notowanie na rynku regulowanym rozpoczęła z wyceną 45,5 zł za akcję.

Coraz więcej inwestorów uwzględnia czynniki ESG
5 września 2022, 15:50

W tegorocznym badaniu GPW rekordowa liczba uczestników wskazała, że przywiązuje wagę do analizy spółki pod kątem czynników pozafinansowych.

Cloud Technologies złożyło do KNF prospekt w związku z zamiarem przejścia na główny rynek GPW
8 sierpnia 2022, 11:40

Firma spodziewa się wzrostu płynności akcji oraz zainteresowania spółką ze strony inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów zagranicznych.

Inwestorzy stawiają na ESG. Raport Giełdy Papierów Wartościowych
22 lipca 2022, 12:40

GPW po raz piąty przeprowadziła badanie nt. wpływu czynników ESG na decyzje inwestycyjne. Obecnie 84% ankietowanych uwzględnia takie dane, a kolejne 3% zamierza tak robić w ciągu najbliższych 2 lat.

IPO - jak przeprowadzić ten proces?
29 kwietnia 2022, 08:06

Pozwala firmie na rozwój biznesu oraz pozyskanie określonych klientów i współpracowników. Zwykle zwiększa wiarygodność oraz prestiż spółki.