Trend spadkowy utrzymuje się już od początku 2018 roku, ale dzisiejsze notowania są reakcją na piątkową informację o odpisach, które mają obciążyć wyniki za II kwartał. Obciążenie doprowadzi do obniżenia współczynników wypłacalności do poziomu poniżej wskazywanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Idea Bank w tarapatach. Trudniej być bankiem niż fintechem

Na całość kłopotów Idea Banku wpływa między innymi odpis powiązany z funduszem EasyDebt Sekurytyzacyjny, obsługiwanym przez GetBack oraz rezerwa na ewentualne roszczenia nabywców obligacji GetBacku. Słabe wyniki Idea Banku odbijają się także na innych spółkach Leszka Czarneckiego. Akcje Getin Noble spadają o około 13%, natomiast akcje Getin Holding o około 9%.

Na początku sierpnia Getin Noble Bank poinformował o zawarciu umowy z Idea Bankiem w sprawie połączenia obu instytucji. Na razie trwają analizy dotyczące efektów potencjalnego połączenia. Jeżeli wyniki analiz wykażą, że połączenie jest zasadne, banki określą wstępne bazowe warunki połączenia oraz zasady współpracy przy jego przygotowaniu i implementacji. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Getin połączy się z Idea Bankiem? Rozmowy już trwają.

Idea Bank słynie z innowacyjnych projektów, takich jak Mobilne Wpłatomaty, oddział na torach Idea Hub Express, czy przestrzenie do pracy w oddziałach bankowych w największych miastach w Polsce. Niestety, ale jak widać to nie wystarcza, aby osiągać pożądane wyniki. Działalność bankowa różni się od tej fintechowej – straty są dużo gorzej odbierane przez akcjonariuszy. Liczy się wynik tu i teraz, do czego przyczynia się także ścisły nadzór ze strony KNF.