Rozwijanie nowoczesnych usług finansowych przez firmy pozabankowe na pewno daje się we znaki „starym” graczom. Z jednej strony wchodzą oni z fintechami we współpracę, ale muszą się także liczyć z tą częścią rynku, która tworzy konkurencyjne rozwiązania. Może to być jeden z powodów niższych opłat za usługi bankowe, ale czy jedyny?

Usługi bankowe są coraz tańsze. Najnowsze dane NBP

Oczywiście warto spojrzeć na temat nieco szerzej – ze względu na globalizację klienci są przyzwyczajeni do tanich usług. Konkurencją dla polskich banków są nie tylko lokalne fintechy, ale także te z zagranicy, które podbijają polski rynek. Im większa konkurencja, tym korzystniejsza oferta dla użytkownika.

NBP zwraca także uwagę na to, że niższe opłaty mogą wynikać z obniżenia opłaty interchange i niskich stóp procentowych w 2017 roku. Dodatkowo banki ograniczyły liczbę dostępnych rachunków i wciąż faworyzują samoobsługową realizację usług płatniczych. Zmniejsza się także liczba bankomatów krajowych.

W 2017 roku wzrosła jedynie średnia opłata za prowadzenie rachunku bankowego – z 4,74 zł do 5,03 zł. Mimo tego w dół poszły koszty powiązane z kontem, takie jak opłata za kartę debetową i kredytową, wypłata środków z bankomatu, czy zlecenie przelewu w oddziale. Poniżej szczegółowe dane z raportu NBP:

  • średnia miesięczna opłata za korzystanie z karty debetowej spadła z 5,07 zł do 4,54 zł,
  • średnia opłata za polecenie przelewu do innych banków krajowych w systemie telefonicznym wyniosła 4,03 zł w porównaniu do 4,27 zł,
  • średnia opłata za natychmiastowe polecenia przelewu do innych banków krajowych realizowane przez Internet, w systemie bankowości telefonicznej i w placówce banku wyniosła odpowiednio 6,11 zł, 11,39 zł i 12,14 zł. W stosunku do czerwca 2017 r. opłata ta uległa obniżeniu odpowiednio o: 2,24%, 8,88% i 2,33% (kosztowały 6,25 zł, 12,50 zł i 12 ,43 zł),
  • obniżyła się średnia opłata za wypłaty gotówki w bankomatach innych banków w kraju z 4,09 zł w czerwcu 2017 r. do 3,93 zł w grudniu 2017 r. (obniżenie o 3,91%),
  • średnia opłata za wypłaty gotówki w bankomatach własnych i wskazanych przez bank sieciach bankomatów utrzymała się na niezmienionym poziomie 0,19 zł,
  • wzrosła średnia opłata za wypłatę gotówki z bankomatów innych banków za granicą z 8,09 zł w czerwcu 2017 r. do 8,40 zł w grudniu 2017 r. (wzrost o 3,83%).

Pełny raport Narodowego Banku Polskiego można znaleźć tutaj.