Forum NGI 2023, które odbyło się w dniach 15-16 listopada 2023 r. w Blue Point w Brukseli, zakończyło się ogromnym sukcesem. Flagowe wydarzenie inicjatywy Komisji Europejskiej Next Generation Internet (NGI) zgromadziło grupę liderów myśli, decydentów i technologów, zaangażowanych w misję rozwoju bezpieczniejszego, otwartego i zorientowanego na obywatela Internetu przyszłości. Była to również piąta rocznica finansowania NGI.

Dyrektor generalny DG CONNECT w Komisji Europejskiej, Roberto Viola, otworzył wydarzenie i wygłosił prowokującą do myślenia myśl przewodnią, przedstawiając wizję Komisji dotyczącą odpornego i demokratycznego krajobrazu cyfrowego oraz podkreślając znaczenie wkładu społeczności open source w to przedsięwzięcie. „Społeczność NGI ma moc tworzenia ekosystemu tożsamości, który jest otwarty, sfederowany i wzmacnia pozycję obywateli zarówno w świecie cyfrowym, jak i rzeczywistym”.

Francuski ambasador ds. cyfryzacji, Henri Verdier, podkreślił, że Europa jest domem dla dużej społeczności technologów pracujących nad cyfrowymi dobrami wspólnymi (Digital Commons) i podkreślił inicjatywy Francji na rzecz rozwoju suwerenności cyfrowej oraz znaczenie współpracy w całej UE. „Europa musi dołożyć wszelkich starań, aby wspierać zasoby, które stworzyła w celu zapewnienia suwerenności” – podkreślił.

Podczas dwudniowego wydarzenia, NGI Forum 2023 było gospodarzem prowokujących do myślenia dyskusji na tematy kluczowe dla przyszłości internetu, w tym tożsamości cyfrowej, internetu kwantowego, dużych modeli językowych, wyszukiwania w sieci, zdecentralizowanych mediów społecznościowych i bezpieczeństwa łańcucha dostaw open source. Sesje plenarne i warsztaty zapewniły uczestnikom dynamiczną platformę do angażowania się w dyskusje i wspólne wysiłki na rzecz budowania Internetu jutra.

Pokazując wpływ NGI, zarówno jako programu, jak i społeczności, wydarzenie zawierało również „historie wpływu”, w których członkowie społeczności prezentowali swoje rozwiązania open source mające na celu tworzenie wartości dla wszystkich – niezależnie od tego, czy chodzi o ochronę prywatności, poprawę identyfikowalności czy poprawę tożsamości cyfrowej.

Debaty prowadzone w ciągu dwóch dni dowiodły, że istnieje wiele otwartych pytań dotyczących tego, jak konkretnie zapewnić internet zorientowany na człowieka, który jest podstawą misji NGI. Społeczność NGI jest głęboko zaangażowana w rozwiązywanie tych problemów i współpracę z rządami i decydentami politycznymi, aby osiągnąć wspólny cel. Jak podkreślił Pearse O’Donohue – dyrektor ds. sieci przyszłości w Komisji Europejskiej – połączenie elementów odgórnej polityki i oddolnych pomysłów i rozwiązań jest wyzwaniem, ale NGI wyraźnie je podjęło.

Mówiąc o perspektywach na przyszłość, O’Donohue skorzystał z okazji, aby przedstawić nadchodzące nowe projekty NGI – w tym 27-milionowy projekt NGI Commons Fund i nowe działania polityczne dotyczące Digital Commons – które mają znacznie przyspieszyć prace nad cyfrowymi dobrami wspólnymi w UE.

Forum NGI 2023 posłużyło również jako doniosła okazja do świętowania 5. rocznicy finansowania innowacji w ramach inicjatywy NGI. W ciągu ostatnich pięciu lat NGI wspierała wyjątkowy ekosystem wysoce utalentowanych i zorientowanych na wartość innowatorów, przyczyniając się do realizacji projektów takich jak CryptPad, Searx, Mastodon i wielu innych, które priorytetowo traktują rozwiązania open source i open data.

Podczas wydarzenia ogłoszono, że NGI osiągnęło znaczący kamień milowy w finansowaniu i wspieraniu ponad 1000 przełomowych innowacji. Osiągnięcie to świadczy o zaangażowaniu inicjatywy w ponowne wyobrażenie sobie i przeprojektowanie internetu w celu stworzenia bezpieczniejszego, otwartego i zorientowanego na obywatela środowiska cyfrowego.

Odsłonięcie Digital Commons

Program forum, wypełniony dynamicznymi sesjami i warsztatami, podkreślił znaczenie cyfrowych społeczności – wspólnych zasobów cyfrowych, które są dostępne dla wszystkich. Sesje te ujawniły strategie wspierania innowacji przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego dostępu i promowaniu zrównoważonego rozwoju w ekosystemie cyfrowym.

Najważniejsze wydarzenia i zobowiązania

Podczas kluczowych sesji omówiono przyszłość zdecentralizowanych mediów społecznościowych, potencjał Fediverse do skalowania oraz pilną potrzebę zabezpieczenia oprogramowania open source przed ryzykiem związanym z łańcuchem dostaw. Wydarzenie rzuciło również światło na postępy w otwartym wyszukiwaniu internetowym i kluczową rolę dużych modeli językowych w europejskich innowacjach.

Wzmocnienie pozycji obywateli cyfrowych

NGI Forum 2023 wyróżniało się jako centrum nie tylko dzielenia się wiedzą, ale także wzmacniania pozycji obywateli w cyfrowym świecie. Dyskusje zagłębiły się w tworzenie tożsamości cyfrowej, która szanuje prywatność i oferuje kontrolę osobom fizycznym w całej Unii Europejskiej.

Wypowiedzi prelegentów

Alexandre Zapolsky, prezes Linagora „Wspaniale jest słyszeć panelistów mówiących o przywództwie Francji w OpenSource, AI i dziękujących naszemu ekosystemowi za bycie tak aktywnym!”

Monique Calisti, CEO w Martel Innovate „NGI jest domem dla wielu wysiłków Digital Commons, które zmieniają przeznaczenie Internetu, przywracając jego początki. To jest wspólne, otwarte, bezpłatne, interoperacyjne i chroniące prywatność z założenia.”

Sophie Bloemen, dyrektor Commons Network „Przyjęcie cyfrowych dóbr wspólnych to nie tylko technologia, protokoły, kod i algorytmy, ale także nasza gospodarka, sposób, w jaki nią zarządzamy i komu służy”.

Alex Grech, dyrektor wykonawczy Uniwersytetu Maltańskiego „W kontekście Web 4.0, gdy ludzie często przemieszczają się za granicę, każdy w końcu musi gdzieś zweryfikować swoje dane uwierzytelniające. Ważne jest, abyśmy przeanalizowali tę kwestię i rozważyli wspólne dobro, szczególnie w odniesieniu do tożsamości cyfrowej i danych uwierzytelniających”.

Irene Hernández, CEO w Gataca „NGI Forum to kluczowe wydarzenie, które zajmuje się krytycznymi kwestiami, aby stworzyć bezpieczny i godny zaufania Internet dla wszystkich. Europa ma silną wizję naszej cyfrowej przyszłości, w której Digital Commons, Digital Identities i open source zajmują centralne miejsce jako zasoby instrumentalne”.

Alexander Herranz, Head of Technology w ALASTRIA „Jedną z najtrudniejszych kwestii dla portfeli cyfrowych z perspektywy technologii jest zapewnienie doskonałego doświadczenia użytkownika i najwyższego poziomu bezpieczeństwa, aby zapewnić użytkownikowi kontrolę nad jego danymi”.

Melanie Rieback, CEO i współzałożycielka Radically Open Security „Jedną ze wspaniałych rzeczy w NGI jest to, że finansujesz audyty cyberbezpieczeństwa o wystarczającym zakresie dla projektów open source. To nie jest korzystne dla Europy, to jest korzystne dla wszystkich”.

Renaud Chaput, CTO w Mastodon GmbH „Udział w NGI Forum po raz pierwszy był fantastycznym doświadczeniem. To pokrzepiające widzieć tak wiele osób głęboko zaangażowanych i oddanych tworzeniu lepszego Internetu i dążeniu do zrównoważonego modelu dla mniejszych projektów technologicznych”.

Koen de Jonge, członek zarządu Open Internet Discourse Foundation „Najważniejsze w Fediverse jest to, że możesz być tym, kim jesteś, bez moderacji, bez zautomatyzowanych algorytmów, bez bycia popychanym.”

Jesse Robbers, współzałożyciel i członek zarządu Quantum Delta NL „Wszystkie 27 państw członkowskich UE podpisało deklarację wyrażającą zgodę na współpracę w celu zbadania, jak zbudować kwantową infrastrukturę komunikacyjną w całej Europie, zwiększając europejskie możliwości w zakresie technologii kwantowych, cyberbezpieczeństwa i konkurencyjności przemysłowej”.

Gael Duval, CEO w Murena „Inicjatywa NGI sprawia, że różne projekty i ludzie z innych krajów UE spotykają się i pracują razem. Mamy różne kultury i różne języki, ale udaje nam się komunikować i budować razem. Być może jest to jedno z pierwszych wcieleń „Unii Europejskiej skoncentrowanej na człowieku”, coś podobnego w swoim duchu do programu Erasmus, który pozwala milionom Europejczyków spotykać się i odkrywać siebie nawzajem”.

Patrząc w przyszłość

Po zakończeniu Forum NGI 2023 droga naprzód jest jasna: Europa jest gotowa do podjęcia odważnych kroków w kierunku bardziej inkluzywnej, bezpiecznej i innowacyjnej cyfrowej przyszłości. Forum przygotowało grunt pod ciągły dialog i działania, z ujednoliconą wizją wykorzystania potencjału internetu jako siły napędowej dobra.

Zastanawiając się nad sukcesem NGI Forum 2023 i osiągnięciami inicjatywy NGI w ciągu ostatnich pięciu lat, z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę i innowacje, które będą kształtować cyfrowy krajobraz Europy i nie tylko.

Więcej informacji na temat Forum NGI i inicjatywy NGI można znaleźć na stronie: https://www.ngi.eu/