Fritz Group pod lupą KNF. Nadzorca nakazuje wstrzymanie transakcji

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
#KNF
Opublikowano: 28 sierpnia 2018 Aktualizacja: 20 lutego 2019

Komisja Nadzoru Finansowego wydała spółce Fritz Group nakaz natychmiastowego zaprzestania zawierania nowych umów związanych ze świadczeniem przez spółkę usług płatniczych. Firma ma także podjąć działania zmierzające do bezzwłocznego zwrócenia pieniędzy klientom.

Fritz Group prowadzi między innymi kantor internetowy Fritz Exchange, a kilka tygodni temu KNF w osobnym komunikacie wyjaśnił, że bada skargi klientów dotyczące opóźnień w płatnościach realizowanych przez spółkę. Użytkownicy kantoru mieli czekać nawet kilka tygodni na zakupioną walutę. Pełny komunikat KNF można znaleźć tutaj.

Fritz Group musi wstrzymać realizację transakcji. Komunikat KNF

Poniżej pełne wytyczne KNF względem Fritz Group. Nadzorca żąda od spółki:

  1. natychmiastowego zaprzestania zawierania nowych umów związanych ze świadczeniem przez Spółkę usług płatniczych,
  2. podjęcia działań mających na celu bezwarunkowy zwrot środków powierzonych Spółce przez jej klientów w ramach usług świadczonych na podstawie ustawy o usługach płatniczych,
  3. zaprzestania obsługi transakcji realizowanych przez Spółkę w ramach internetowego kantoru walutowego za pośrednictwem rachunków płatniczych, z zastrzeżeniem realizacji zalecenia, o którym mowa w pkt 2),
  4. poinformowania klientów Spółki, w szczególności poprzez stosowny komunikat na jej stronie internetowej o jej aktualnej sytuacji, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego niniejszych zaleceniach oraz działaniach podejmowanych w celu realizacji tych zaleceń,
  5. sprostowania informacji zamieszczonych przez Spółkę na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://fritzexchange.pl/aktualnosci w odniesieniu do przyczyn opóźnień w realizacji zobowiązań na rzecz klientów Spółki.

Frizt Group jest krajową, hybrydową instytucją płatniczą, czyli podmiotem, który zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej, wykonującym oprócz usług płatniczych inną działalność gospodarczą. Zgodnie z posiadaną licencją firma może realizować przelewy i przyjmować wpłaty gotówki.

Teraz, po komunikacie nadzorcy Fritz Group musi wstrzymać zawieranie nowych umów i otwieranie nowych kont. Spółka nie może też przyjmować wpłat na rachunki już prowadzone.

KNF/RT


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

fritz-group-lupa-nadzorca-nakazuje-wstrzymanie-transakcji