Taka forma rozliczeń ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Dzięki prowadzonej kampanii Fundacja dociera do bardzo szerokiego grona zarówno przedsiębiorców jak i samych obywateli, którzy płacąc i przyjmując transakcje gotówkowe codziennie przekazują sobie z rąk do rąk banknoty.

Odpowiedź na realne potrzeby społeczeństwa

– Kampania została stworzona w odpowiedzi na realne potrzeby społeczeństwa. Chcemy wielotorowo docierać do tych grup, które mają najczęstszą styczność z pieniądzem papierowym i płatnościami bezgotówkowymi. W naszej komunikacji powołujemy się na sprawdzone źródła i przekazujemy informacje dotyczące bezpieczeństwa płatności. Dbamy o to, aby jakość kierowanych do odbiorców komunikatów była jak najwyższa. Zależy nam na bezpieczeństwie zdrowotnym naszego społeczeństwa – podkreślił dr Paweł Widawski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Kampania jest prowadzona za pośrednictwem mediów społecznościowych: serwisów Facebook, Twitter i LinkedIn, w mediach tradycyjnych oraz innych kanałach digital. Kampanii towarzyszą również spoty radiowe. Tematyka realizowanych działań dotyczy zasad dokonywania płatności: preferowania bezgotówkowych oraz zachowana zasad higieny: dezynfekowania terminali płatniczych, telefonów i innych urządzeń mobilnych, mycia rąk po zakupach.

Więcej informacji na stronie #Zdrowobezgotowkowo.