Na stanowisko prezesa zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa poszukiwana jest osoba z wieloletnim doświadczeniem w branży usług płatniczych, która swoją wiedzą ekspercką wesprze realizację ambitnego celu jakim jest upowszechnianie płatności bezgotówkowych w Polsce, eliminacja wykluczenia płatniczego oraz edukacja finansowa obywateli – czytamy w komunikacie.

Rusza konkurs na stanowisko prezesa Fundacji Polska Bezgotówkowa

Zgłoszenia można nadsyłać do 14 lutego 2021 roku. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są o złożenie wskazanych dokumentów w wersji elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@polskabezgotowkowa.pl. Pełne ogłoszenie rekrutacyjne na stanowisko nowego prezesa Fundacji Polska Bezgotówkowa można znaleźć w podlinkowanym tekście.

Główne wymagania dla kandydatów to bardzo bardzo dobra znajomość rynku płatności bezgotówkowych, potwierdzona sukcesami we wdrażaniu innowacyjnych usług finansowych oraz bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania polskiego sektora finansowego.

Dodatkowo kandydat musi posiadać doświadczenie w zarządzaniu zespołami oraz planowaniu i wdrażaniu strategii, doświadczenie w realizacji projektów z administracją publiczną oraz współpracy z organami nadzorczymi i regulatorami rynku finansowego, umiejętność tworzenia i realizowania budżetów/planów finansowych oraz biegle posługiwać się językiem angielskim.

Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana w 2017 roku w wyniku porozumienia zawartego przez Związek Banków Polskich, Ministerstwo Rozwoju, Visa oraz Mastercard w celu podejmowania działań w zakresie rozbudowy sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechniania i promocji obrotu bezgotówkowego oraz promocji innowacji technologicznych wspierających obrót bezgotówkowy w Polsce. Od momentu powstania Polska Bezgotówkowa pomogła w instalacji około 350 tys. terminali płatniczych, a z inicjatywy korzysta ponad 250 tys. przedsiębiorców.

/RT