Według szacunków firmy doradczej PwC, udział funduszy ESG w Europie wzrośnie do 2025 roku z obecnych 15 proc. do 57 proc. W odpowiedzi na rosnącą świadomość konsumentów oraz inwestorów Alior Bank wprowadził do swojej oferty Fundusz Akcji Ekologicznych od Generali Investments. Wcześniej Alior wprowadził do swojej oferty kredyty na ekologiczne cele, między innymi panele fotowoltaiczne, oraz nagrody dla konsumentów kupujących ekologiczne produkty.

Wzrost zrównoważonych inwestycji

Obecnie największa dynamika wzrostu zrównoważonych inwestycji jest obserwowana w USA, gdzie wynosi ona 30-40 proc. rocznie. Jednak tendencja ta będzie coraz bardziej widoczna również w Europie. Wdrażanie odpowiedzialnych inwestycji jest bowiem wspierane przez międzynarodowe instytucje, takie jak ONZ czy Komisja Europejska, które promują idee zrównoważonego rozwoju. Według prognoz, środki zarządzane w rozwiązaniach o profilu ESG w 2025 roku mają wynieść na Starym Kontynencie 7 600 mld dolarów.

– Tym samym z bardzo niszowego sektora staną się one najszybciej rozwijającą się klasą aktywów. Tak znaczący wzrost wpłynie na spółki konwencjonalne i wymusi na nich zmianę profilu działania. W innym wypadku wiele z nich straci możliwości finansowania – mówi  Michał Madej pełniący obowiązki Dyrektora Biura Maklerskiego w Alior Banku.

Choć na świecie trend inwestowania społecznie odpowiedzialnego jest coraz bardziej widoczny, to największe zmiany na polskim rynku są jeszcze przed nami. Z badania firmy PwC przeprowadzonego wśród inwestorów, spółek giełdowych oraz rad nadzorczych wynika, że 83 proc. respondentów jeszcze nie zdecydowało o wytycznych, jakie będą obowiązywały w zakresie due dilligence i sprawozdawczości przy ocenie niekorzystnych skutków dla otoczenia, wywoływanych przez decyzje inwestycyjne i prowadzone doradztwo inwestycyjne.

Rosnąca świadomość ekologiczna

– Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną zmieniają się nasze zwyczaje i sposób podejmowania decyzji. Stopniowo będzie to widoczne również w inwestycjach. Coraz częściej oprócz zysku liczyć się będzie cel, który wspierać ma zainwestowany kapitał. Promowanie proekologicznych postaw społecznych jest wpisane w strategię Alior Banku. Dlatego chcemy dostarczać klientom ofertę inwestycyjną uwzględniającą czynniki zrównoważonego rozwoju, która daje szansę na zysk, nie tylko w kontekście finansowym – mówi Marcin Kobus, Dyrektor Działu Produktów Inwestycyjnych.

Generali Akcji Ekologicznych, dostępny w Alior Banku, inwestuje głównie w jednostki SycomoreEco Solutions – jednego z pionierów inwestowania w duchu ESG. Jest to fundusz akcji koncentrujący się na spółkach zyskujących na transformacji ekologicznej w pięciu sektorach: transporcie, energii, budownictwie, gospodarce w obiegu zamkniętym oraz ekologii. Fundusz wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG. SycomoreEco Solutions jest klasyfikowany jako tzw. fundusz „ciemnozielony” (spełnia warunki art. 9 SFDR). To jeden z trzech funduszy dostępnych na polskim rynku, które spełniają te wymagające kryteria.