Bitcoinowe fundusze ETF (exchange-traded funds) to narzędzia mające umożliwić inwestorom dostęp do kryptowalut bez konieczności obsługi „fizycznego” bitcoina i portfela kryptowalutowego. Chociaż na rynku były już wcześniej dostępne tego typu instrumenty, to śledziły one jedynie wycenę kontraktów terminowych.

Duży sukces ETF BTC na rynku krypto

Dlatego rynek od lat z niecierpliwością czekał na zatwierdzenie pierwszego w historii Wall Street funduszu ETF bazującego na cenie rynku kasowego (spot), co stało się 11 stycznia bieżącego roku. Wtedy to amerykańska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełdy zatwierdziła 11 takich funduszy.

Posiadanie prze te fundusze 3% wszystkich bitcoinów po niecałym miesiącu od ich zatwierdzenia to dość znacząca liczba. Dlaczego? Zdaniem Binance, wynika to z kilku poniżej wyliczonych powodów.

  • Fundusze ETF BTC umożliwiły inwestorom instytucjonalnym dywersyfikację ryzyka w portfelu inwestycyjnym przez dodanie aktywów cyfrowych, takich jak bitcoin, o niskiej korelacji z tradycyjnymi klasami aktywów. Może to pomóc w zabezpieczeniu przed zmiennością rynku.
  • Inwestorzy instytucjonalni zyskali też możliwość ekspozycji na ruchy cenowe bitcoina bez konieczności bezpośredniego posiadania tej kryptowaluty, co jest dla nich ważne, bo z reguły preferują oni pasywne strategie inwestycyjne.
  • Bardzo duże znaczenie ma też dla nich transparentność cenowa – ETF-y śledzą rzeczywiste ceny bitcoina w czasie rzeczywistym, co umożliwia inwestorom instytucjonalnym jasne określenie wartości ich inwestycji w dowolnym momencie w trakcie godzin handlowych.
  • Fundamentalne znaczenie dla inwestorów instytucjonalnych ma też możliwość uczestnictwa w rynku cyfrowych aktywów w dobrze im znanym środowisku, bo ETF-y są notowane na giełdach papierów wartościowych, takich jak NYSE i Nasdaq.

Adopcja ETF BTC przez instytucje oznacza istotny postęp w rozwoju rynku kryptowalut. Przynosi ona większą akceptację, zwiększoną płynność i głębokość rynku, co prowadzi do bardziej zrównoważonych cen i mniejszej zmienności, komentują analitycy Binance.