W obliczu niedoboru wykwalifikowanych pracowników IT  powstaje europejski potentat szkoleniowy w zakresie cyfrowych umiejętności i pozyskiwania pracowników w branży IT. Połączenie SDA i Codecool ma zapewnić firmom nową pulę specjalistów – rocznie aż 15-20 tys. studentów będzie szkolić się na kursach B2B i B2C, m.in. w zakresie programowania, testowania i cyberbezpieczeństwa.

Codecool i Software Development Academy łączą siły

Połączona firma Codecool i SDA jest obecna w 8 krajach (Polska, Węgry, Rumunia, Austria, Słowacja, Czechy, Estonia i Albania). Jej partnerami są między innymi Accenture, Microsoft, Motorola, Morgan Stanley, Ericsson i Vodafone.

Z ponad 300 pracownikami, 17 ścieżkami cyfrowego przekwalifikowania, siecią 1,6 tys. mentorów, połączone firmy oferują kształcenie, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie osobom prywatnym, firmom i jednostkom rządowym. W obrębie sektora publicznego spółki podjęły już dwa udane programy przekwalifikowania zawodowego obejmujące 10 tys. specjalistów IT w Albanii i 600 inżynierów na Węgrzech.

– Trwa globalna walka o cyfrowe talenty, w szczególności o developerów i programistów. Naszym głównym celem pozostaje zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i doskonalenia cyfrowego dla pracowników i pracodawców na większą skalę. Wierzymy, że połączenie Codecool i SDA zwiększy poziom umiejętności cyfrowych mieszkańców Europy Środkowej, którzy już teraz są głodni nauki i będą mieli kluczowy wpływ na cyfrową transformację całej Europy – mówi Michał Mysiak, prezes SDA, który pokieruje połączoną firmą jako CEO.

Odpowiedź na unijną lukę w sektorze IT

Zdobywanie umiejętności cyfrowych jest obecnie szczególnie istotne w kontekście luki w sektorze ICT, która w Unii Europejskiej wynosi około 1,8 mln ekspertów. Na liczbę tę składają się zarówno brakujący specjaliści, jak i zbyt niskie kwalifikacje osób już zatrudnionych w branży.

Połączona firma Codecool i SDA ma pomóc rozwiązać problem niedoboru specjalistów poprzez skupienie się na największej puli talentów cyfrowych w Europie Środkowej. W krajach regionu zainteresowanie zdobyciem przyszłościowych, dobrze płatnych miejsc pracy w branży cyfrowej jest najwyższe w UE. Już teraz obie firmy odnotowują 50% roczny wzrost liczby zapisów na kursy.

Obie firmy będą w najbliższej przyszłości nadal wykorzystywać swoje marki konsumenckie na lokalnych rynkach jako Codecool i SDA oraz oferować nowe szkolenia z zakresu cyfrowych umiejętności. Połączona firma będzie nadal rozszerzać się na nowe terytoria geograficzne, również wzmacniając swoją pozycję na europejskim rynku.