Więcej niż 3 na 5 osób dokonuje zakupów produktów domowych głównie w sklepach (64 proc.), a jedna czwarta robi to tam, gdzie jest najwygodniej (25 proc.). W przypadku produktów kosmetycznych 45 proc. osób robi zakupy w sklepach, a 21 proc. wybiera internet.

W niektórych kategoriach przeważają zakupy online

W niektórych kategoriach internet staje się coraz popularniejszym kanałem zakupowym. 40 proc. respondentów kupuje meble i dekoracje do domu w sklepach stacjonarnych, a tylko 16 proc. korzysta w tym celu z internetu. Jednak już 40 proc. ankietowanych nabywa sprzęt elektroniczny i gadżety głównie online, podczas gdy 27 proc. z nich robi to w sklepach stacjonarnych.

Ponad jedna trzecia (35 proc.) badanych kupuje ubrania, buty i akcesoria tam, gdzie jest to najwygodniejsze, podczas gdy 3 na 10 konsumentów (34 proc.) robi to w sklepach stacjonarnych, a podobna liczba korzysta w tym celu z internetu (31 proc.). Co więcej, 43 proc. Polaków dokonuje zakupów zabawek i gier online, a 38 proc. tam, gdzie jest to najwygodniejsze.

Metodologia badania

W okresie od 8 do 14 marca 2023 r. firma Yonder przeprowadziła internetowe badanie na próbie 1001 dorosłych Polaków w imieniu Elavon. Dane są ważone w celu poprawy reprezentatywności dla przekroju populacji Polski. Yonder jest członkiem założycielem British Polling Council i przestrzega jej zasad.