Danish Financial Services Authority (DFSA) wystosował komunikat, w którym zakazał Gefion Insurance rozszerzania działalności. DFSA to odpowiednik polskiego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Duński nadzorca zakazuje rozszerzania działalności Gefion Insurance

Zgodnie z komunikatem duńskiego nadzorcy Gefion Insurance nie spełnia wymogów dotyczących wypłacalności i ma poważne problemy z płynnością finansową. DFSA uważa, że interesy klientów mogą być zagrożone. W związku z tym duński nadzorca zakazał firmie Gefion Insurance rozszerzania działalności. Na mocy tej decyzji spółka nie może rozpoczynać działalności w kolejnych krajach, a także ma zakaz oferowania innych produktów ubezpieczeniowych, niż te dostępne obecnie.

Pod koniec 2019 roku komunikat w sprawie Gefion Insurance wydał także Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Polski nadzorca powoływał się na opinię swojego duńskiego odpowiednika, informując o kłopotach z płynnością spółki. W Polsce Gefion Insurance oferuje ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. KNF zwracał uwagę, że nie odpowiada za wypłacalność duńskiego ubezpieczyciela, ponieważ działa on w Polsce na unijnej zasadzie swobody świadczenia usług.