W Polsce działa obecnie 30 banków komercyjnych, dla których najważniejszym celem jest obsługa rachunków, pożyczek i płatności. Wymienione usługi tworzą tzw. core banking, który z kolei powinien być stale udoskonalany, aby poprawiać jakość obsługi klienta. Mowa tu między innymi o wymianie, aktualizacji lub outsourcingu istniejących systemów bankowych oraz infrastruktury IT.

Nie tak pięknie, jak mogłoby się wydawać

Jednak, jak pokazuje najnowszy raport firmy GFT „Przyszłość systemów centralnych. Czy już czas na chmurę? Modernizacja systemu centralnego banku w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT”, teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką. Badanie rzuca zupełnie nowe światło na obecną sytuację polskiego sektora bankowego, który stoi przed nie lada wyzwaniem.

–  Niniejszy raport został zainicjowany jako efekt doświadczeń GFT Poland i Microsoft w zakresie rozwiązań core banking i chmury. Naszą ambicją było dostarczenie polskiemu sektorowi finansowemu wyczerpującej relacji na temat stanu rozwiązań w bankowości, wyzwań biznesowych i technologicznych, z jakimi mierzą się banki, zidentyfikowanie trendów i dostarczenie rekomendacji sektorowych – podsumowuje Wojciech Mach, CEO GFT Poland.

Wyniki ankiety przeprowadzonej na potrzeby raportu GFT są zaskakujące. Ponad 46% banków przyznało, że od 20 lat korzystają z tego samego systemu bankowego – a co ciekawe, w grupie tej dominowały przede wszystkim duże banki, o aktywach powyżej 40 mld PLN. Jeśli chodzi o transformację cyfrową core bankingu, aż 55% ankietowanych już rozpoczęło ten proces, natomiast 9% badanych planuje rozpocząć projekt digitalizacji w ciągu najbliższych dwóch lat. Wśród podmiotów, które nie planują obecnie aktualizacji systemu, ponownie dominują duże banki.

Dobrą wiadomością jest to, że część polskiego sektora bankowego jest zainteresowana wdrażaniem zmian. Powinniśmy jednak się zastanowić, dlaczego niektóre banki nie planują dokonać transformacji systemu core banking, który pełni krytyczną rolę w ich funkcjonowaniu?

Przeszkody na drodze transformacji

Do najważniejszych wyzwań, które wiążą się z funkcjonowaniem obecnych systemów centralnych są wysokie koszty utrzymania i rozwoju systemu, a także mała elastyczność we wprowadzaniu zmian time-to-market. Ponadto, z biznesowego punktu widzenia, ogromną obawą banków jest przekroczenie budżetu projektu czy też niemożność zaspokojenia zmieniających się potrzeb klientów w trakcie jego realizacji.

Duże podmioty, bardziej niż te mniejsze, obawiają się utraty reputacji, niedostępności systemu dla klienta oraz przekroczenia budżetu. Z kolei dla mniejszych banków ograniczeniem może być brak wykwalifikowanych pracowników do przeprowadzenia zmian, kwestie związane z migracją systemu lub zmieniające się wymagania biznesowe.

Na przekór ograniczeniom

Aby przeprowadzić udaną transformację core bankingu trzeba zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Mimo to, w polskim sektorze bankowym widać chęć do wdrażania zmian. Przykładami potwierdzającymi tę tezę są:

  • PKO BP – który w 2020 roku rozpoczął trzyletnią strategię „Road to Cloud R2C” zakładającą przeniesienie aplikacji mobilnej IKO do chmury Google Cloud oraz aplikacji bankowości elektronicznej IPKO do chmury Microsoft Azure;
  • ING Bank Śląski – który w 2021 roku ogłosił implementację nowego systemu centralnego, bazującego na rozwiązaniach chmurowych;
  • Bank BNP Paribas – który zdecydował się na wdrożenie strategii „GObeyond” w latach 2022-2025. Jednym z jej elementów jest nowa strategia IT – IT@Scale, zakładająca przebudowę architektury systemów bankowych odziedziczonych po fuzjach.

Analiza branży bankowej pokazuje, że z biegiem czasu przykładów modernizacji core bankingu w Polsce będzie coraz więcej. Już teraz, większość banków planuje rozpoczęcie transformacji w ciągu najbliższych dwóch lat. Powodem tego może być rosnąca świadomość o konieczności wdrażania zmian, mimo ryzyka, które za nimi stoi. Brak tychże zmian w systemach bankowych może bowiem skutkować niemożliwością wdrożenia najnowszych rozwiązań, a w konsekwencji także utratę klientów na rzecz konkurencji.

Badane w raporcie firmy wskazały, że dodatkową motywacją do modernizacji systemów bankowych jest możliwość lepszego dopasowania produktów i usług do potrzeb klientów oraz realizacja strategii rozwoju banków. Przedstawiciele banków oczekują, że wprowadzane zmiany przyczynią się do skrócenia czasu wdrożenia nowych usług, a także zmniejszenia kosztów utrzymania istniejących aplikacji IT.

– Odpowiadając na pytanie „Czy już czas na chmurę?”, w kontekście modernizacji centralnego systemu bankowego – odpowiedź jest jednoznaczna. Rola rozwiązań chmurowych w bankowości jest istotna, a wydarzenia ostatnich lat potwierdziły ich korzyści dla funkcjonowania banków. Banki znają możliwości chmury związane m.in. ze skalowalnością zapotrzebowania na moc obliczeniową czy obsługę transferów zewnętrznych – podsumowuje Joanna Aleksandrowicz, Principal Consultant, Senior Manager, Financial Sector Consulting, GFT Poland.

Klucz do udanej transformacji

Jak czytamy w raporcie, kluczem do udanej transformacji jest: przeniesienie systemów głównych na nowsze platformy technologiczne (64% ankietowanych), stworzenie warstwy mikroserwisów oraz API do integracji systemów legacy (55% ankietowanych), a także przeniesienie aplikacji do chmury (45% ankietowanych). Przy wyborze rozwiązań technologicznych, banki kierują się głównie kryterium funkcjonalności (82% ankietowanych) oraz kosztem utrzymania (73% ankietowanych).

Badanie przeprowadzone przez firmę GFT pokazuje, że banki, które modernizują, lub planują aktualizować system core bankingu, w znacznej większości wskazały dział IT jako odpowiedzialny za przeprowadzenie tego procesu. Aby zredukować ryzyko niepowodzenia procesu transformacji, należy rozważyć wprowadzenie wspólnego dla IT oraz biznesu procesu podejmowania kluczowych decyzji.

Pełny raport jest dostępny na stronie: gft.com/corebanking.