Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A jest instytucją zajmującą się obrotem giełdowym papierów wartościowych (akcji, obligacji) oraz innymi instrumentami finansowymi (opcje, kontrakty terminowe), którymi handluje się na parkiecie. Szczegółowe zasady obrotu giełdowego regulowane są prawnie. Instytucją nadzorującą (i licencjonującą) jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Aktualnym prezesem GPW jest prof. Małgorzata Zaleska.

Giełda Papierów Wartościowych SA – z racji odgrywanej w gospodarce roli podmiotu umożliwiającego przepływ kapitału od inwestorów do przedsiębiorców (dzielącymi się później zyskami z inwestorami), w najbliższych latach będzie prawdopodobnie odgrywać jedną z ważniejszych ról w rozwoju sektora FinTech w Polsce (w modelu regulowanym), którego naturalnie również jest częścią. Istotne bariery i oczekiwania dotyczą modelu finansowania start-up’ów fintechowych, który obecnie nie opiera się na rynku regulowanym (poszukiwanie venture capitals, crowfunding).

W Polsce jeszcze nie ustalił się jeden model finansowania, być może będzie on wyglądał zupełnie inaczej niż w USA. Dlatego wbrew pozorom to właśnie GPW jako podmiot profesjonalny i doświadczony ma potencjał do tego, by stać się doskonałym inkubatorem fintechów w Polsce.

Dni bez sesji na GPW w 2017 roku:

  1. Piątek, 6 stycznia
  2. Piątek, 14 kwietnia
  3. Poniedziałek, 17 kwietnia
  4. Poniedziałek, 1 maja
  5. Środa, 3 maja
  6. Czwartek, 15 czerwca
  7. Wtorek, 15 sierpnia
  8. Środa, 1 listopada
  9. Poniedziałek, 25 grudnia
  10. Wtorek, 26 grudnia

Transakcje zawierane są w godzinach 8:30-17.05. Notowania odbywają się w dwóch systemach: ciągłych i jednolitych. Notowania ciągłe obejmują notowania instrumentów pochodnych (od 8:45) i instrumentów rynku kasowego (od 9:00). Notowania jednolite odbywają się dwukrotnie w ciągu dnia: o 11-tej i o 15-tej.

Fazy sesji giełdowej dla systemu kuru jednolitego: faza przez otwarciem, fixing, dogrywka i faza przed otwarciem kolejnej sesji.
Fazy dla notowań ciągłych: faza przed otwarciem, fixing na otwarcie, notowania ciągłe, przed zamknięciem, fixing na zamknięcie i dogrywka.

Notowania jednolite z dwoma fixingami:

8.30-11.00 Faza przed otwarciem
11.00 Faza otwarcia (określanie kursu jednolitego)
11.00-11.30 Faza dogrywki
11.30-15.00 Faza przed otwarciem
15.00 Faza otwarcia (określanie kursu jednolitego)
15.00-15.30 Faza dogrywki
15.30-17.05 Faza przed otwarciem

Notowania ciągłe:

8.30-9.00 Faza przed otwarciem
9.00 Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)
9.00-16.50 Faza notowań ciągłych
16.50-17.00 Faza przed zamknięciem
17.00 Faza zamknięcia (określenie kursu na zamknięciu)
17.00-17.05 Faza dogrywki

Notowania ciągłe – instrumenty pochodne:

8.30-8.45 Faza przed otwarciem
8.45 Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)
8.45-16.50 Faza notowań ciągłych
16.50-17.00 Faza przed zamknięciem
17.00 Faza zamknięcia (określenie kursu na zamknięciu)
17.00-17.05 Faza dogrywki