Chodzi między innymi o rejestr wyborców, do którego teraz można się wpisać online, bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę obywatel.gov.pl. Kolejne ułatwienie, to prostsze złożenie wniosku o prawo do głosowania korespondencyjnego.

Wpisz się do rejestru wyborców przez Internet

Jeżeli chodzi o internetowy rejestr wyborców, to po wejściu w odpowiednią zakładkę na stronie obywatel.gov.pl należy zalogować się Profilem Zaufanym i wskazać gminę, na terenie której planujemy oddać głos.Trzeba będzie załączyć skan dokumentu potwierdzającego tożsamość i zaznaczyć oświadczenie, że faktycznie mieszkamy pod danym adresem. Z nowej usługi mogą skorzystać obywatele innych państw Unii Europejskiej stale przebywający w Polsce, a także obywatele RP.

Coraz więcej osób na stałe mieszka poza miejscem swojego zameldowania. Dotyczy to przede wszystkim studentów, ale nie tylko. Dzięki nowej e-usłudze osoby na przykład zameldowane w Rzeszowie, będą mogły oddać głos w Warszawie, czyli w miejscu stałego zamieszkania. Wnioski można składać do 17 października.

Decyzję o wpisaniu (lub odmowie wpisania) do rejestru wyborców urząd podejmie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Co ważne urząd może odmówić wpisania nas do rejestru wyborców – jeśli uzna, że nie mieszkamy tam, gdzie deklarujemy. Na jakiej podstawie urzędy rozstrzygają takie wnioski? Nie wiadomo.

Wniosek o głosowanie korespondencyjne można złożyć online

To nie jedyne ułatwienie. Resort cyfryzacji wprowadził także nową usługę z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, które w najbliższych wyborach mają prawo do głosowania korespondencyjnego. Teraz można to zgłosić online, wykorzystując Profil Zaufany. Wystarczy dołączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności.

Osoba niewidoma lud niedowidząca może poprosić o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Taki pakiet może zostać dostarczony nie tylko w miejsce meldunku, ale także pod inny dowolnie wskazany adres.  Chęć głosowania korespondencyjnego można zgłosić online do 15 dni przed wyborami.