Rozważania dotyczą przede wszystkim dwóch głównych aspektów pracy, które pandemia zmieniła: jak wiele czynności jest/może być wykonywanych zdalnie, oraz upowszechnianiu automatyzacji, sztucznej inteligencji i innych nowych technologii w środowisku pracy.

Hybrydowy model nową normą?

Zaproszeni eksperci generalnie zgadzają się, że hybrydowy model pracy stanie się nową normą dla około połowy amerykańskiej siły roboczej, co będzie miało poważne konsekwencje dla firm. Różnicę zdań można jednakże zauważyć w aspekcie, jak ta i inne zmiany w sposobie wykonywania pracy będą oznaczać dla produktywności: Bloom spodziewa się, że model hybrydowy będzie napędzał wydajność, Smit twierdzi, że stanie się tak tylko w przypadku przezwyciężenia istniejących przeszkód technicznych w tym względzie. Z kolei Brynjolfsson uważa, że jesteśmy dopiero na początku zjawiska, które określa jako boom produktywności (productivity boom), ponieważ pandemia tylko przyspieszyła transformację organizacyjną wyzwalającą pełen potencjał istniejących technologii. W publikacji ponadto znajdują się analizy ekonomistów Goldman Sachs, które również wskazują na wzrost produktywności.

Raport można pobrać pod tym linkiem – Top of Mind_ The Post-Pandemic Future of Work