Inwestowanie w gry przez smartfona

GPW zaprezentowało dzisiaj inicjatywę GPW Private Market – jedną z 22 inicjatyw strategicznych GPW. W ramach Private Market powstanie platforma Raisemana przygotowana przez INC S.A. Docelowo każdy posiadacz smartfona będzie mógł inwestować za pomocą platformy crowdfundingowej w producentów gier komputerowych. Rozpoczęcie testów platformy przewidziane jest na drugą połowę 2021 roku.

Przypomnijmy, że GPW zapowiedziało stworzenie platformy one-clickowej do inwestycji w gry w czerwcu 2020 roku. Wówczas mowa była o tym, że „inwestor” będzie mógł kupić np. prawa do 10% zysków z konia startującego w wyścigach.

– GPW Private Market to pierwsze miejsce, w którym inwestorzy będą mogli w prosty sposób poznać rynek kapitałowy. Bez pośredników, po prostu podpinając kartę pod aplikację. Inwestorem będzie mógł więc zostać każdy posiadacz smartfona. Upowszechnienie cyfryzacji gospodarki powoduje, że rzeczy, które kiedyś nie mogły być przedmiotem obrotu na giełdzie, mogą być teraz przedstawiane w formie tokenów – podkreślił Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Platforma oparta o blockchain

Nowa inicjatywa jest realizowana w ramach, stworzonego przez GPW, programu Firm Partnerskich GPW w zakresie crowdfundingu i crowdinvestingu, do którego zgłosił się Dom Maklerski INC. Inicjatywa adresowana jest do podmiotów krajowych i zagranicznych z branży maklerskiej, które oferują usługi w zakresie finansowania i inwestowania społecznościowego. Uruchomiona Platforma crowdfundingowa Raisemana, oparta o blockchain, działająca we współpracy z GPW, ma umożliwić producentom gier pozyskiwanie środków na produkcję oraz dystrybucję swoich tytułów gier w zamian za tokeny blockchain.

– Dzięki platformie Raisemana studia gamingowe mogą pozyskać finansowanie na konkretną grę. W zamian za finansowanie, Wspierający otrzyma różne nagrody, w tym określony udział w przychodach z danej gry przez określony czas. Dodatkowo można liczyć, że inwestujący w konkretny tytuł będą też zainteresowani sukcesem takiej gry i staną się jej aktywnym użytkownikiem – zaznaczył Kamil Stanek, CEO Raisemana.

Docelowo inicjatywa GPW Private Market ma być platformą obrotu wtórnego stokenizowanymi aktywami cyfrowymi oraz uzupełnić giełdową ofertę zarówno dla doświadczonych firm giełdowych, jak i dla tych które dzisiaj jeszcze są na zbyt wczesnym stadium rozwoju, żeby wejść na NewConnect lub Rynek Główny.