Program jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest podnoszenie szans na zatrudnienie studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, na coraz bardziej zdominowanym przez technologie cyfrowe rynku pracy. Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 35% pracowników zatrudnionych w krajach OECD pracuje na stanowiskach, które nie odpowiadają ich umiejętnościom.

– Raporty Komisji Europejskiej podkreślają różnice w zakresie umiejętności cyfrowych studentów w porównaniu z wymaganymi na rynku pracy. Celem Banku jest wspieranie doskonalenia 
tych kompetencji, by wchodząc na rynek pracy nie mieli problemu ze znalezieniem zatrudnienia – powiedział Javier López, dyrektor ds. Social Impact w Santander Universidades

Program także dla Polaków, dyplom MIT Professional Education

Santander Scholarships for MIT Professional Education’s Leading Digital Transformation jest skierowany do studentów ostatnich dwóch lat studiów licencjackich lub magisterskich, a także absolwentów, którzy uzyskali dyplom w ciągu ostatnich pięciu lat. Program realizowany jest w 14 krajach – Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Peru, Puerto Rico i Urugwaju.

W pierwszym etapie zostanie wybranych 2 500 osób, które wezmą udział 
w 5-tygodniowych szkoleniach w języku hiszpańskim lub angielskim. Program skoncentrowany jest na tematyce przywództwa i innowacji, transformacji cyfrowej, cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.

Metodyka zakłada praktyczne szkolenia online oraz blended learning (zintegrowaną formę kształcenia), obejmujące studium przypadku, nagrania wideo i inne materiały szkoleniowe, które umożliwią uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności.

Po ukończeniu pierwszego modułu, 300 najlepszych uczestników przejdzie do drugiego etapu szkolenia, które potrwa 8 tygodni i obejmie trzy obszary: technologię Blockchain, Cloud & DevOps (Continuous Transformation) i Machine Learning (uczenie maszynowe). Wszyscy uczestnicy, którzy z sukcesem ukończą program otrzymają certyfikat MIT Professional Education block chain enabled certificate. Ponadto, 30 najlepszych uczestników będzie miało szansę, by wziąć udział w rekrutacji 
na profesjonalne staże w Grupie Santander, z możliwością późniejszego zatrudnienia.

– Brak wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi umiejętnościami w dziedzinie technologii cyfrowych w UE i Ameryce Łacińskiej oznacza, że tysiące stanowisk wymagających takich umiejętności pozostaje nieobsadzonych. Nasza misja to dostarczanie wiedzy i doświadczenia MIT profesjonalistom na całym świecie, aby stali się oni liderami 4 Rewolucji Przemysłowej – powiedział Bhaskar Pant, Dyrektor Wykonawczy, MIT Professional Education.

Kandydaci mogą wnioskować o stypendium poprzez formularz dostępny na tej stronie do 15 marca 2020r. Wszystkie informacje na temat stypendiów Santander są dostępne na stronie www.santander-grants.com.

Grupa Santander i jej zaangażowanie w edukację

Santander jako jedyny europejski bank w 2018 roku pojawił się w rankingu firm „Change the World” (magazynu Fortune), które pomagają zmienić świat na lepsze poprzez pozytywny wpływ na lokalne społeczności.

Jego silne zaangażowanie w szkolnictwo wyższe, poprzez program Santander Universidades, wyróżnia Santander jako firmę komercyjną, która inwestuje najwięcej w edukację na całym świecie (Varkey Report/UNESCO/Fortune 500). Teraz jest to też cechą rozpoznawczą Grupy Santander, która posiada 1 200 umów partnerskich z uczelniami wyższymi i instytucjami w ponad 20 krajach i przeznaczyła ponad 1 700 mln EUR na inicjatywy akademickie od 2002 roku. Tylko w 2018 roku bank sfinansował ponad 73 000 stypendiów i programów grantowych , które miały na celu wspieranie ludzi, firm i społeczeństwa w codziennym rozwoju.

Informacje o MIT Professional Education

Od 70 lat MIT Professional Education wspiera profesjonalistów na całym świecie w zakresie badań naukowych, dostarczaniu wiedzy i doświadczenia przez zaawansowane programy edukacyjne dostosowane do potrzeb uczestników. Oprócz programów dedykowanych dla konkretnych sektorów, krótkich programów trwających 2-5 dni na terenie uczelni, MIT Professional Education oferuje możliwość udziału w kursach online-blended learning w ramach Programów Digital Plus Programs, umożliwia udział w kursach za granicą w ramach programów międzynarodowych (International Programs), zapisywanie się na zwykłe kursy akademickie MIT w ramach programu studiów zaawansowanych (Advanced Study Program) lub też udział w niestandardowych programach (Custom Programs) zaprojektowanych specjalnie dla potrzeb konkretnej firmy.