Badania, przeprowadzone przez B2B International na zlecenie Stripe , wśród 500 wiodących przedsiębiorstw prowadzących działalność w internecie, pokazało, że tylko jedna na trzy (33%) badane organizacje jest pewna, że działa w zgodzie ze standardami regulacyjnymi. Mniej niż jedno przedsiębiorstwo na cztery (24%) deklaruje, że z pewnością wie, które regulacje go dotyczą.

Pełny raport Stripe można pobrać tutaj.

Skomplikowane wymogi regulacyjne spowalniają wzrost fintechów

Trzy czwarte (72%) badanych liderów biznesu online ma poczucie, że spełnianie wszystkich międzynarodowych wymagań regulacyjnych, spowalnia ich wzrost. Z tego 30% twierdzi, że jest to dla nich „wielkie wyzwanie”, a 42% zgadza się, że zgodność z regulacjami staje się coraz trudniejsza. Ma to bezpośredni wpływ na ich ambicje rozwoju zagranicznego. 41% z tych przedsiębiorstw, które aktualnie ograniczają obecność na zagranicznych rynkach, podjęło taką decyzję, ponieważ poziom uregulowania prawnego wzrósł od momentu, kiedy wchodzili do określonego regionu.

Rosnąca złożoność sprawia, że rosną także koszty compliance. Już 44% internetowych przedsiębiorstw płaci zewnętrznym doradcom oraz konsultantom, a 41% rekrutuje nowych pracowników, aby zarządzali zmianami regulacyjnymi. Co więcej, przedsiębiorstwa internetowe już teraz bezpośrednio zatrudniają średnio 2-3 pełnoetatowych pracowników pracujących nad zgodnością z regulacjami, co oznacza roczne wypłaty w wysokości 250 tys. euro.  Przeciętnie, niezależnie od rozmiaru firmy, ok 5% kosztów płacowych jest związana z działami compliance.

– Aby w pełni uwolnić potencjał Jednolitego Rynku Cyfrowego, zgodność regulacji i transgraniczne zarządzanie podatkami musi być łatwiejsze dla biznesów online. To zadanie nie tylko dla decydentów, ale także twórców technologii – mówi Matt Henderson,  Business Lead na poziomie EMEA w fintechu Stripe.

Firmy chętne na rozpoczęcie ekspansji międzynarodowej

Umożliwienie firmom o różnych modelach i rozmiarach zarządzania zgodnością na poziomie UE w prostszy i bardziej efektywny kosztowo sposób stwarza potencjał do odblokowania znaczącego wzrostu. Dwie trzecie (64%) badanych liderów biznesu, deklaruje, że będzie prowadzić operacje w co najmniej 10 państwach, jeżeli regulacje i system podatkowy będą lepiej zharmonizowane w ramach Unii Europejskiej. To bardzo ważne z punktu widzenia sektora FinTech.

Te organizacje przewidują także, że jeśli nie będą musiały borykać się ze zbyt skomplikowanymi regulacjami i zgodnością, będą w stanie podnieść swoje dochody o 30%. Gdyby te statystyki odnieść do wszystkich onlinowych przedsiębiorstw B2B w Europie, europejski PKB mógłby wzrosnąć o więcej niż 100 mld euro tylko w tym segmencie.

Wzrost dostępności rozwiązań i narzędzi online w ciągu ostatnich 5 lat jest uznawany za najważniejszy czynnik, który ułatwił biznesową rzeczywistość europejskim liderom. Liderzy ci w szczególności poszukują narzędzi wspierających zgodność – 70% biznesów online już używa technologii w tym zakresie. Jednak krajobraz narzędzi internetowych jest rozdrobniony, a technologia, podobnie jak przepisy, jest postrzegana jako zbyt specyficzna dla danego kraju, aby była naprawdę skuteczna.