Dynamika rozwoju sektora przynosi jednak wiele wyzwań zarówno dla samych firm, jak i organów publicznych odpowiedzialnych za polską gospodarkę czy regulacje. Fundacja FinTech Poland opublikowała nową edycję raportu „How to do fintech in Poland” prezentującego branżę w kontekście całej gospodarki i sektora finansowego.

Co znajdziemy w raporcie „How to do fintech in Poland”?

To już druga edycja publikacji, zawierającej informacje o wiodących programach akceleracyjnych i hubach innowacji, zarówno tych funkcjonujących w strukturach banków jak i niezależnych. Opracowanie dostarcza praktycznych informacji na temat ram prawnych czy zachęt podatkowych dla inwestorów zagranicznych. Syntetycznie opisuje także kluczowe wyzwania regulacyjne w nadchodzących latach. W efekcie, raport jest obowiązkową lekturą dla szukających informacji o polskim sektorze innowacji finansowej.

– Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla działań w obszarze innowacji finansowych dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze, dojrzałemu sektorowi finansowemu, dobrej jakości otoczeniu biznesowemu oraz wybitnym talentom, zwłaszcza w dziedzinie IT i finansów. Co wyróżniające, w Polsce, boom w sektorze z jakim mamy  do czynienia w ostatnich latach, wynikał przede wszystkim ze współpracy z dojrzałymi instytucjami finansowymi, a nie poprzez bezpośrednią konkurencję – mówi Paweł Widawski, Prezes zarządu FinTech Poland.

Raport „How to do fintech in Poland” wskazuje na coraz większą otwartość organów regulacyjnych i nadzorczych na działania wspierające rozwój rynku finansowego. Ich poparcie dla idei budowy w Polsce centrum finansowego nowej generacji zmienia sposób myślenia o znaczeniu nowoczesnego sektora finansowego dla gospodarki narodowej i bezpieczeństwa państwa.

Implikuje to konieczność podjęcia proaktywnych działań wspierających nowe inwestycje zagraniczne w tym sektorze gospodarki oraz budowanie marki polskiego centrum finansowego, co będzie również wspierać ekspansję zagraniczną polskich fintechów. Niezbędne jest jednak wypracowanie rynkowych i publicznych mechanizmów wspierania polskich firm z tego obszaru we wchodzeniu na rynki w innych krajach.

Do rozwoju sektora FinTech potrzebny jest kapitał

Aby utrzymać rosnącą kondycję branży kluczowa jest koordynacja uczestników rynku. Wielopoziomowa platforma dialogu i współpracy pomiędzy uczestnikami sektora finansowego – zarówno organów publicznych, podmiotów o ugruntowanej pozycji, jak i podmiotów wchodzących na rynek, stanowi istotny czynnik osiągania synergii poprzez nawiązywanie współpracy biznesowej, wymianę wiedzy na temat rynku lokalnego i globalnego oraz osiągnięcia wzrostu efektywności posiadanych zasobów.

Ponieważ nie ma dalszego rozwoju, bez dostępu do kapitału istotną kwestią jest wypracowanie rozpoznawalności polskiego sektora fintech pośród inwestorów zagranicznych, co z kolei przełoży się na dostępność i koszt kapitału na finansowanie nowych inicjatyw lub rozwoju istniejących. Oczywiście w Polsce, mimo globalnego spowolnienia rośnie wartość inwestycji dokonywanych przy udziale funduszy Venture Capital. Tylko w 2022 roku wartość tych dokonanych w Polsce wynosiła 775 000 000 EUR, co stanowi niebagatelny wzrost o 2114 proc. względem 2018 roku. Sektor fintech ma tu jednak jeszcze większy potencjał pod warunkiem podjęcia efektywnych inicjatyw.

Nie bez znaczenia, zarówno dla rozwoju sektora fintech, jak również dla zagranicznych inwestorów, jest wciąż rosnąca baza talentów. Potencjał już dziś jest duży. Rocznie studia w Polsce kończy 350 tys. osób. Zainicjowanie zmian w edukacji na poziomie szkół średnich i uczelni, wprowadzenie nowych kierunków kształcenia mogą skutecznie spozycjonować Polskę jako kraj najlepiej przygotowanych do pracy w finansach ekspertów i specjalistów. Przyniesie to korzyści zarówno lokalnym podmiotom, jak i przyciągnie kolejne inwestycje zagraniczne z obszaru finansów.

Współautorami raportu „How to do FinTech in Poland?” opracowanego przez Fundację FinTech Poland są Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Michael Page i PAGE EXECUTIVE,  pwc Legal oraz Bank Pekao SA. Partnerem strategicznym raportu jest PKO Bank Polski. W gronie partnerów znaleźli się BIK, Accelpoint oraz kancelaria Bird & Bird. Fintek.pl jest patronem medialnym publikacji. 

Pełną wersję raportu „How to do FinTech in Poland?” znaleźć można w poniższym linku: https://fintechpoland.com/raport/how-to-do-fintech-in-poland/